TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FIR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 -500  -21,350,000  42.7 (0.23 %)    500  21,350,000  21,876,982  0.96% 
15/08/2022 -16,700  -711,420,000  42.6 (-1.84 %)    16,700  711,420,000  21,876,482  0.97% 
12/08/2022 -19,100  -828,940,000  43.4 (-1.36 %)    19,100  828,940,000  21,871,782  0.98% 
11/08/2022 -2,300  -101,200,000  44 (-1.12 %)    2,400  105,600,000  4,700  206,800,000  21,870,682  0.98% 
10/08/2022 8,500  378,250,000  44.5 (0.45 %)    9,600  427,200,000  1,100  48,950,000  21,873,082  0.97% 
09/08/2022 13,200  584,760,000  44.3 (0.91 %)    13,200  584,760,000  21,881,082  0.96% 
08/08/2022 6,000  263,400,000  43.9 (0.69 %)    7,600  333,640,000  1,600  70,240,000  21,884,082  0.95% 
05/08/2022 -10,200  -444,720,000  43.6 (-1.36 %)    10,200  444,720,000  21,886,382  0.94% 
04/08/2022 -5,300  -234,260,000  44.2 (0.45 %)    5,300  234,260,000  21,872,382  0.98% 
03/08/2022 -14,000  -616,000,000  44 (-2.22 %)    14,000  616,000,000  21,872,382  0.98% 
02/08/2022 12,900  580,500,000  45 (-0.44 %)    12,900  580,500,000  21,872,382  0.98% 
01/08/2022 31,700  1,432,840,000  45.2 (1.57 %)    31,700  1,432,840,000  21,871,382  0.98% 
29/07/2022 -13,900  -618,550,000  44.5 (-1.77 %)    13,900  618,550,000  21,903,082  0.91% 
28/07/2022 13,100  593,430,000  45.3 (1.12 %)    13,100  593,430,000  21,903,082  0.91% 
27/07/2022 13,800  618,240,000  44.8 (2.99 %)    13,800  618,240,000  21,916,182  0.88% 
26/07/2022 8,600  374,100,000  43.5 (1.64 %)    8,600  374,100,000  21,929,982  0.85% 
25/07/2022 16,900  723,320,000  42.8 (1.42 %)    16,900  723,320,000  21,938,582  0.83% 
22/07/2022 -3,400  257,420,000  42.2 (0.00 %)    257,420,000  3,400  21,955,723  0.79% 
21/07/2022 10,900  459,980,000  42.2 (1.44 %)    10,900  459,980,000  21,949,623  0.80% 
20/07/2022 -12,200  -507,520,000  41.6 (1.96 %)    12,200  507,520,000  21,940,423  0.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.