MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FDT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
15/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
12/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
11/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
10/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
09/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
08/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
05/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
04/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
03/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
02/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
01/06/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
29/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
28/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
27/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
26/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
25/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
22/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
21/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
20/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
19/05/2020 38.8 (0.00 %)    1,496,705   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.