MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK EVE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/03/2023 151,400  2,392,120,000  15.9 (4.95 %)    153,500  2,425,300,000  2,100  33,180,000  12,416,716  70.42% 
29/03/2023 11,300  171,195,000  15.15 (0.66 %)    122,300  1,852,845,000  111,000  1,681,650,000  12,472,116  70.29% 
28/03/2023 24,400  367,220,000  15.05 (1.69 %)    122,500  1,843,625,000  98,100  1,476,405,000  12,692,016  69.77% 
27/03/2023 -17,700  -261,960,000  14.8 (2.78 %)    72,400  1,071,520,000  90,100  1,333,480,000  12,716,416   
24/03/2023 3,400  72,580,000  14.4 (1.41 %)    91,700  1,314,530,000  88,300  1,241,950,000  12,698,716   
23/03/2023 59,600  835,190,000  14.2 (2.16 %)    60,600  849,290,000  1,000  14,100,000  12,702,116   
22/03/2023 1,500  20,860,000  13.9 (-1.07 %)    2,500  34,760,000  1,000  13,900,000  12,761,716   
21/03/2023 19,900  412,920,000  14.05 (0.36 %)    20,400  425,475,000  500  12,555,000  12,763,216  69.60% 
20/03/2023 24,000  336,000,000  14 (-1.41 %)    24,000  336,000,000  12,721,416  69.70% 
17/03/2023 600  8,520,000  14.2 (2.90 %)    62,800  891,760,000  62,200  883,240,000  12,735,916  69.66% 
16/03/2023 -5,700  -78,660,000  13.8 (-1.78 %)    3,800  52,440,000  9,500  131,100,000  12,715,116  69.71% 
15/03/2023 -41,800  -587,290,000  14.05 (2.55 %)    41,800  587,290,000  83,600  1,174,580,000  12,638,516  69.89% 
14/03/2023 -45,900  -628,830,000  13.7 (0.00 %)    34,500  472,650,000  80,400  1,101,480,000  12,360,216  70.56% 
13/03/2023 -293,300  -4,018,210,000  13.7 (0.00 %)    26,800  367,160,000  320,100  4,385,370,000  12,609,616   
10/03/2023 -60,400  -824,460,000  13.65 (-0.36 %)    8,300  113,295,000  68,700  937,755,000  12,316,316  70.66% 
09/03/2023 -36,000  -491,400,000  13.65 (0.37 %)    500  6,825,000  36,500  498,225,000  12,289,116  70.73% 
08/03/2023 -33,800  -459,680,000  13.6 (0.00 %)    1,700  23,120,000  35,500  482,800,000  12,275,216  70.76% 
07/03/2023 -12,900  -175,440,000  13.6 (-0.73 %)    1,500  20,400,000  14,400  195,840,000  12,124,916  71.12% 
06/03/2023 -147,400  -2,019,380,000  13.7 (-0.72 %)    4,600  63,020,000  152,000  2,082,400,000  12,089,316  71.20% 
03/03/2023 -34,400  -473,000,000  13.75 (-1.08 %)    2,700  37,125,000  37,100  510,125,000  12,091,116  71.20% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.