MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK EVE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/03/2023 15.9 (4.95 %)    NaN   NaN   0
29/03/2023 15.15 (0.66 %)    235  724,800  3,084   292  478,000  1,637   246,800
28/03/2023 15.05 (1.69 %)    230  537,900  2,339   259  370,100  1,429   167,800
27/03/2023 14.8 (2.78 %)    127  481,200  3,789   165  236,800  1,435   244,400
24/03/2023 14.4 (1.41 %)    260  1,521,800  5,853   315  444,300  1,410   1,077,500
23/03/2023 14.2 (2.16 %)    100  521,400  5,214   132  235,000  1,780   286,400
22/03/2023 13.9 (-1.07 %)    61  50,000  820   98  152,200  1,553   -102,200
21/03/2023 14.05 (0.36 %)    77  182,800  2,374   113  186,300  1,649   -3,500
20/03/2023 14 (-1.41 %)    80  174,200  2,178   185  383,200  2,071   -209,000
17/03/2023 14.2 (2.90 %)    100  413,900  4,139   178  292,300  1,642   121,600
16/03/2023 13.8 (-1.78 %)    66  102,600  1,555   103  171,700  1,667   -69,100
15/03/2023 14.05 (2.55 %)    175  801,900  4,582   126  208,400  1,654   593,500
14/03/2023 13.7 (0.00 %)    89  340,000  3,820   135  320,000  2,370   20,000
13/03/2023 13.7 (0.00 %)    129  796,800  6,177   127  450,400  3,546   346,400
10/03/2023 13.65 (-0.36 %)    87  215,400  2,476   92  196,000  2,130   19,400
09/03/2023 13.65 (0.37 %)    88  314,600  3,575   107  172,800  1,615   141,800
08/03/2023 13.6 (0.00 %)    56  252,400  4,507   97  187,800  1,936   64,600
07/03/2023 13.6 (-0.73 %)    51  126,400  2,478   105  166,600  1,587   -40,200
06/03/2023 13.7 (-0.72 %)    110  256,900  2,335   87  324,200  3,726   -67,300
03/03/2023 13.75 (-1.08 %)    62  84,000  1,355   94  164,900  1,754   -80,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.