MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK E1VFVN30 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       81,200          42,300  4,120,100  16/01/2023  3,400  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       156,600          487,800  4,063,200  10/01/2023  81,200  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       64,600          142,000  250,000  03/01/2023  156,600  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       858,100          786,300  1,879,800  27/12/2022  64,600  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       442,400          863,100  447,400  20/12/2022  858,100  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,311,000          993,700  2,562,300  13/12/2022  442,400  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,989,700          2,220,800  1,599,500  06/12/2022  1,311,000  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,287,600          2,290,600  1,388,500  29/11/2022  1,989,700  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       2,695,400          2,457,000  4,164,800  22/11/2022  2,287,600  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       564,500          3,595,500  2,464,600  15/11/2022  2,695,400  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       107,700          666,400  1,209,600  08/11/2022  564,500  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       935,500          86,200  1,214,000  01/11/2022  107,700  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,189,600          1,617,800  2,371,900  25/10/2022  935,500  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       487,400          2,718,200  916,000  18/10/2022  1,189,600  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       77,700          743,100  1,433,400  11/10/2022  487,400  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       845,800          210,000  7,078,100  04/10/2022  77,700  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       847,900          917,900  1,220,000  27/09/2022  845,800  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       86,310          845,300  83,710  20/09/2022  847,900  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,137,570          338,740  1,790,000  13/09/2022  86,310  0.00  
E1VFVN30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       974,170          1,164,800  1,400  06/09/2022  1,137,570  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.