TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DXS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/06/2022 23,300  380,955,000  16.35 (6.86 %)    29,300  479,055,000  6,000  98,100,000  96,878,814  22.95% 
23/06/2022 9,300  142,290,000  15.3 (6.99 %)    9,700  148,410,000  400  6,120,000  96,906,114  22.95% 
22/06/2022 11,500  164,450,000  14.3 (2.14 %)    13,500  193,050,000  2,000  28,600,000  96,865,814  22.96% 
21/06/2022 -800  -11,160,000  13.95 (1.09 %)    49,200  686,340,000  50,000  697,500,000  96,878,114  22.95% 
20/06/2022 22,000  312,120,000  13.8 (-6.76 %)    22,200  315,060,000  200  2,940,000  96,761,014  22.99% 
17/06/2022 -138,800  -2,054,240,000  14.8 (-5.13 %)    27,500  407,000,000  166,300  2,461,240,000  96,669,014  23.01% 
16/06/2022 -112,700  -1,758,120,000  15.6 (-7.14 %)    1,500  23,400,000  114,200  1,781,520,000  96,622,414  23.03% 
15/06/2022 -55,100  -922,925,000  16.75 (-6.94 %)    19,000  318,250,000  74,100  1,241,175,000  96,468,514  23.07% 
14/06/2022 -100,100  -1,801,800,000  18 (-3.23 %)    55,300  995,400,000  155,400  2,797,200,000  96,372,714  23.10% 
13/06/2022 22,100  411,060,000  18.6 (-7.00 %)    136,900  2,546,340,000  114,800  2,135,280,000  96,408,614  23.09% 
10/06/2022 -1,900  -38,000,000  20 (-1.48 %)    17,500  350,000,000  19,400  388,000,000  96,503,114  23.06% 
09/06/2022 -41,100  -832,275,000  20.25 (1.25 %)    101,300  2,051,325,000  142,400  2,883,600,000  96,484,414  23.06% 
08/06/2022 -30,900  -618,000,000  20 (1.52 %)    285,300  5,706,000,000  316,200  6,324,000,000  96,444,514  23.08% 
07/06/2022 52,200  1,025,730,000  19.65 (-1.75 %)    206,500  4,057,725,000  154,300  3,031,995,000  96,449,814  23.07% 
06/06/2022 219,400  4,419,430,000  20 (-0.50 %)    219,400  4,419,430,000  96,424,014  23.08% 
03/06/2022 222,100  4,464,210,000  20.1 (2.03 %)    341,300  6,860,130,000  119,200  2,395,920,000  96,596,714  23.03% 
02/06/2022 92,500  1,817,625,000  19.65 (0.77 %)    179,200  3,521,280,000  86,700  1,703,655,000  96,915,914  22.94% 
01/06/2022 -4,000  -78,000,000  19.5 (-2.99 %)    168,100  3,277,950,000  172,100  3,355,950,000  96,914,914  22.94% 
31/05/2022 11,100  223,110,000  20.1 (-0.50 %)    151,300  3,041,130,000  140,200  2,818,020,000  96,838,714  22.97% 
30/05/2022 -47,000  -949,400,000  20.2 (3.59 %)    47,300  955,460,000  94,300  1,904,860,000  96,849,014  22.96% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.