TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DXS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/06/2022 16.35  16.35  1.05 (6.86 %)    137,800  2,224,000,000  15.95  16.35  15.60 
23/06/2022 15.30  15.30  1.00 (6.99 %)    67,700  1,003,000,000  14.55  15.30  14.25 
22/06/2022 14.30  14.30  0.30 (2.14 %)    87,000  1,237,000,000  13.95  14.70  13.20 
21/06/2022 13.95  13.95  0.15 (1.09 %)    188,000  2,634,000,000  80,000  1,120,000,000  13.10  14.75  13.10 
20/06/2022 13.80  13.80  -1.00 (-6.76 %)    158,600  2,242,000,000  30,000  420,000,000  15.40  15.40  13.80 
17/06/2022 14.80  14.80  -0.80 (-5.13 %)    329,000  4,813,000,000  14.60  15.90  14.55 
16/06/2022 15.60  15.60  -1.20 (-7.14 %)    214,200  3,508,000,000  17.00  17.45  15.60 
15/06/2022 16.75  16.75  -1.25 (-6.94 %)    264,100  4,462,000,000  18.00  18.00  16.75 
14/06/2022 18.00  18.00  -0.60 (-3.23 %)    203,900  3,658,000,000  18.50  18.50  17.55 
13/06/2022 18.60  18.60  -1.40 (-7.00 %)    260,600  4,886,000,000  19.00  19.00  18.60 
10/06/2022 20.00  20.00  -0.30 (-1.48 %)    46,800  934,000,000  19.75  20.20  19.75 
09/06/2022 20.25  20.25  0.25 (1.25 %)    114,100  2,309,000,000  100,000  2,000,000,000  20.00  20.70  19.90 
08/06/2022 20.00  20.00  0.30 (1.52 %)    141,900  2,800,000,000  280,000  5,502,000,000  19.05  20.00  18.30 
07/06/2022 19.65  19.65  -0.35 (-1.75 %)    128,200  2,520,000,000  113,100  2,220,765,000  19.90  20.00  18.90 
06/06/2022 20.00  20.00  -0.10 (-0.50 %)    249,300  5,019,000,000  20.10  20.20  19.90 
03/06/2022 20.10  20.10  0.40 (2.03 %)    433,800  8,652,000,000  19.65  20.10  19.55 
02/06/2022 19.65  19.65  0.15 (0.77 %)    184,700  3,616,000,000  40,000  783,200,000  19.55  20.00  19.45 
01/06/2022 19.50  19.50  -0.60 (-2.99 %)    111,500  2,198,000,000  150,000  2,956,500,000  20.10  20.50  19.50 
31/05/2022 20.10  20.10  -0.10 (-0.50 %)    266,300  5,388,000,000  20.20  21.25  19.20 
30/05/2022 20.20  20.20  0.70 (3.59 %)    192,700  3,896,000,000  19.50  20.85  19.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.