MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DTE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/05/2023 6.1 (1.67 %)    10  5,700  570   10  5,600  560   100
18/05/2023 6 (1.69 %)    26  454,200  17,469   14  447,700  31,979   6,500
17/05/2023 5.9 (13.46 %)    16  22,400  1,400   1,600  533   20,800
16/05/2023 5.2 (-13.33 %)    37  1,542,800  41,697   1,502,300  250,383   40,500
15/05/2023 6 (0.00 %)    NaN   700  233   -700
12/05/2023 6 (0.00 %)    NaN   400  200   -400
11/05/2023 6 (0.00 %)    NaN   200  200   -200
10/05/2023 6 (0.00 %)    100  100   400  200   -300
09/05/2023 6 (0.00 %)    200  100   400  200   -200
08/05/2023 6 (-13.04 %)    200  100   600  150   -400
05/05/2023 6.9 (0.00 %)    NaN   500  100   -500
04/05/2023 6.9 (0.00 %)    100  100   200  100   -100
28/04/2023 6.9 (0.00 %)    100  100   2,400  480   -2,300
27/04/2023 6.9 (0.00 %)    100  100   700  140   -600
26/04/2023 6.9 (0.00 %)    100  100   1,100  275   -1,000
25/04/2023 6.9 (0.00 %)    100  100   300  100   -200
24/04/2023 6.9 (0.00 %)    300  100   800  160   -500
21/04/2023 6.9 (-1.43 %)    400  133   800  114   -400
20/04/2023 7 (0.00 %)    200  200   300  60   -100
19/04/2023 7 (0.00 %)    200  100   400  133   -200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.