TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DSN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 600  32,820,000  54.7 (1.30 %)    600  32,820,000  3,344,744  21.32% 
15/08/2022 100  5,400,000  54 (-2.53 %)    100  5,400,000  3,345,344  21.31% 
12/08/2022 -600  -33,240,000  55.4 (-2.81 %)    500  27,700,000  1,100  60,940,000  3,338,244  21.37% 
11/08/2022 -6,500  -370,500,000  57 (-2.23 %)    700  39,900,000  7,200  410,400,000  3,338,744  21.37% 
10/08/2022 2,400  139,920,000  58.3 (5.23 %)    2,400  139,920,000  3,339,444  21.36% 
09/08/2022 3,000  166,200,000  55.4 (0.91 %)    3,000  166,200,000  3,341,844  21.34% 
08/08/2022 2,600  142,740,000  54.9 (0.00 %)    2,600  142,740,000  3,344,844  21.32% 
05/08/2022 300  16,470,000  54.9 (0.18 %)    300  16,470,000  3,346,544  21.30% 
04/08/2022 -600  -32,880,000  54.8 (-0.36 %)    300  16,440,000  900  49,320,000  3,346,844  21.30% 
03/08/2022 1,000  55,000,000  55 (1.10 %)    1,000  55,000,000  3,346,944  21.30% 
02/08/2022 2,200  119,680,000  54.4 (-2.68 %)    2,400  130,560,000  200  10,880,000  3,326,844  21.47% 
01/08/2022 -12,900  -721,110,000  55.9 (5.08 %)    8,200  458,380,000  21,100  1,179,490,000  3,328,944  21.45% 
29/07/2022 7,000  372,400,000  53.2 (2.90 %)    7,300  388,360,000  300  15,960,000  3,337,144  21.38% 
28/07/2022 3,700  191,290,000  51.7 (6.82 %)    3,700  191,290,000  3,344,444  21.32% 
27/07/2022 5,300  256,520,000  48.4 (1.47 %)    5,300  256,520,000  3,348,144  21.29% 
26/07/2022 1,200  57,240,000  47.7 (0.00 %)    1,200  57,240,000  3,353,444  21.25% 
25/07/2022 200  9,540,000  47.7 (0.63 %)    200  9,540,000  3,354,544  21.24% 
22/07/2022 -2,700  85,230,000  47.35 (0.74 %)    300  89,965,000  3,000  4,735,000  3,354,744  21.24% 
21/07/2022 1,800  84,510,000  46.95 (0.11 %)    1,800  84,510,000  3,356,644  21.22% 
20/07/2022 4,645,000  46.9 (0.00 %)    4,645,000  3,358,444  21.21% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.