MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DNC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DNC Công ty TNHH Hà Nam Xanh               329,363    24/09/2021  329,363  5.13  
DNC Nguyễn Văn Luân Bố  Nguyễn Thị Thu Hà  Trưởng BKS  9,341            9,341  06/05/2021    0.00  
DNC Nguyễn Thị Thu Hà Thư ký công ty      17,050          9,341    06/05/2021  26,391  0.41  
DNC Nguyễn Thị Thu Trang Thành viên BKS      808  300,000    15/03/2021  05/04/2021  252,161    05/04/2021  252,969  3.94  
DNC Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch HĐQT      1,172,535  105,000    07/12/2020  25/12/2020  105,000    14/12/2020  1,277,535  19.89  
DNC Vũ Thị Lương Dung Công bố thông tin      6,538  131,000    15/05/2019  13/06/2019  130,000    15/05/2019  136,538  2.13  
DNC Đỗ Huy Đạt Thành viên HĐQT      970,683  50,000    24/04/2019  22/05/2019  50,000    24/04/2019  1,020,683  15.89  
DNC Lại Thị Dinh vợ  Lê Hữu Cảnh  Kế toán trưởng  206,993  20,000    01/10/2018  26/10/2018  11,400    26/10/2018  218,393  3.40  
DNC Nguyễn Văn Thao Phó Tổng GĐ      43,585    25,000  26/05/2017  23/06/2017    16,000  23/06/2017  27,585  0.43  
DNC Lại Thị Dinh vợ  Lê Hữu Cảnh  Kế toán trưởng  143,815  30,000    25/05/2017  23/06/2017  22,500    23/06/2017  166,315  2.59  
DNC Lại Thị Dinh vợ  Lê Hữu Cảnh  Kế toán trưởng  138,915  20,000    27/02/2017  28/03/2017  4,900    28/03/2017  143,815  2.24  
DNC Lại Thị Dinh vợ  Lê Hữu Cảnh  Kế toán trưởng  131,215  50,000    02/03/2016  29/03/2016  7,700    29/03/2016  138,915  2.16  
DNC Lại Thị Dinh vợ  Lê Hữu Cảnh  Kế toán trưởng  109,100  20,000    21/04/2015  19/05/2015  5,000    19/05/2015  114,100  1.78  
DNC Lại Thị Dinh vợ  Lê Hữu Cảnh  Kế toán trưởng  72,200  50,000    15/01/2015  13/02/2015  36,900    13/02/2015  109,100  1.70  
DNC Lại Thị Dinh vợ  Lê Hữu Cảnh  Kế toán trưởng  62,300  40,000    20/08/2014  18/09/2014  9,900    18/09/2014  72,200  1.12  
DNC Lê Xuân Phòng       286,438            222,000  09/06/2014  64,438  1.00  
DNC Mai Thị Thanh Hà       334,744            334,744  04/06/2014    0.00  
DNC Đỗ Huy Đạt Thành viên HĐQT      127,000  400,000    03/06/2014  02/07/2014  392,431    24/06/2014  519,431  8.09  
DNC Lê Hữu Cảnh Kế toán trưởng      50,800  240,000    28/05/2014  25/06/2014  222,100    25/06/2014  272,900  4.25  
DNC Lê Xuân Phòng       8,000          278,438    16/05/2014  286,438  4.46  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.