TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DMC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/08/2022 50.60  50.60  -0.40 (-0.78 %)    11,600  583,000,000  51.00  51.00  49.80 
04/08/2022 51.00  51.00  0.00 (0.00 %)    1,800  91,000,000  51.00  51.00  51.00 
03/08/2022 51.00  51.00  0.10 (0.20 %)    2,600  131,000,000  50.60  51.00  50.30 
02/08/2022 50.90  50.90  -0.30 (-0.59 %)    27,000  1,359,000,000  50.30  51.10  50.30 
01/08/2022 51.20  51.20  0.20 (0.39 %)    6,400  323,000,000  50.60  51.20  50.60 
29/07/2022 51.00  51.00  0.00 (0.00 %)    100  5,000,000  51.00  51.00  51.00 
28/07/2022 51.00  51.00  -0.40 (-0.78 %)    3,800  193,000,000  51.00  51.40  50.20 
27/07/2022 51.40  51.40  -0.20 (-0.39 %)    100  5,000,000  51.40  51.40  51.40 
26/07/2022 51.60  51.60  1.50 (2.99 %)    11,400  571,000,000  50.00  51.60  50.00 
25/07/2022 50.10  50.10  -0.80 (-1.57 %)    5,300  265,000,000  50.00  50.20  50.00 
22/07/2022 50.90  50.90  0.20 (0.39 %)    8,800  452,000,000  51.70  51.70  50.40 
21/07/2022 50.70  50.70  0.20 (0.40 %)    2,700  136,000,000  50.50  50.80  50.50 
20/07/2022 50.50  50.50  0.00 (0.00 %)    4,800  241,000,000  49.60  51.00  49.60 
19/07/2022 50.50  50.50  -0.90 (-1.75 %)    2,100  106,000,000  51.30  51.30  50.40 
18/07/2022 51.40  51.40  -0.30 (-0.58 %)    1,200  61,000,000  50.10  51.40  50.10 
15/07/2022 51.70  51.70  0.90 (1.77 %)    3,400  176,000,000  51.80  51.80  51.70 
14/07/2022 50.80  50.80  0.00 (0.00 %)    7,300  364,000,000  50.10  50.90  49.60 
13/07/2022 50.80  50.80  -0.50 (-0.97 %)    1,300  66,000,000  51.00  51.00  50.30 
12/07/2022 51.30  51.30  0.00 (0.00 %)    51.30  51.30  51.30 
11/07/2022 51.30  51.30  0.20 (0.39 %)    3,100  156,000,000  51.70  51.70  50.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.