TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DIG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/09/2022 29.7 (-1.00 %)    9,775  19,332,200  1,978   6,984  21,145,300  3,028   -1,813,100
29/09/2022 30 (-2.60 %)    5,512  9,806,500  1,779   5,734  13,120,200  2,288   -3,313,700
28/09/2022 30.8 (-0.32 %)    7,379  15,714,100  2,130   6,163  14,674,300  2,381   1,039,800
27/09/2022 30.9 (-3.13 %)    6,181  9,256,500  1,498   4,866  12,219,300  2,511   -2,962,800
26/09/2022 31.9 (-0.78 %)    11,441  23,441,100  2,049   6,826  25,864,500  3,789   -2,423,400
23/09/2022 32.15 (-3.02 %)    6,124  8,354,100  1,364   4,271  9,727,200  2,277   -1,373,100
22/09/2022 33.15 (0.76 %)    5,934  9,807,200  1,653   5,030  9,717,000  1,932   90,200
21/09/2022 32.9 (-0.45 %)    5,127  8,909,100  1,738   4,728  9,620,000  2,035   -710,900
20/09/2022 33.05 (0.15 %)    7,022  10,574,800  1,506   5,148  10,577,800  2,055   -3,000
19/09/2022 33 (-2.08 %)    12,243  18,960,900  1,549   6,656  18,720,100  2,813   240,800
16/09/2022 33.7 (-5.07 %)    11,787  14,467,100  1,227   5,591  15,248,200  2,727   -781,100
15/09/2022 35.45 (-0.42 %)    4,349  7,917,200  1,820   4,719  9,879,600  2,094   -1,962,400
14/09/2022 35.6 (0.00 %)    9,823  17,297,100  1,761   7,816  16,487,900  2,110   809,200
13/09/2022 35.6 (-1.11 %)    8,031  11,307,400  1,408   4,403  10,733,700  2,438   573,700
12/09/2022 36 (-2.70 %)    6,491  8,045,900  1,240   5,484  10,787,200  1,967   -2,741,300
09/09/2022 37 (5.71 %)    14,896  22,838,000  1,533   7,238  20,615,400  2,848   2,222,600
08/09/2022 35 (-4.11 %)    10,864  15,071,000  1,387   6,891  18,036,700  2,617   -2,965,700
07/09/2022 36.5 (-5.19 %)    8,236  12,331,300  1,497   5,847  14,724,400  2,518   -2,393,100
06/09/2022 38.5 (2.12 %)    6,923  12,299,900  1,777   7,138  12,954,700  1,815   -654,800
05/09/2022 37.7 (-0.79 %)    6,144  10,737,400  1,748   5,057  10,572,600  2,091   164,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.