TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DGT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DGT Huỳnh Tài               12,000,000    24/03/2022  12,000,000  12.97  
DGT Nguyễn Đăng Thùy Dương               11,900,000    24/03/2022  11,900,000  12.86  
DGT Trần Quang Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT      300,000    05/01/2022  28/01/2022  300,000    07/01/2022  300,000  0.32  
DGT CTCP Sài Gòn HQ Investment               10,200,000    25/12/2020  10,200,000  11.02  
DGT Trần Hoài Phong               1,600,000    25/12/2020  1,600,000  1.73  
DGT Nguyễn Duy Lan Anh               600,000    23/12/2019  600,000  0.65  
DGT Nguyễn Văn Phúc               500,000    23/12/2019  500,000  0.54  
DGT Đinh Thị Hoài Thương               600,000    23/12/2019  600,000  0.65  
DGT Lại Minh Hậu               600,000    23/12/2019  600,000  0.65  
DGT Phan Văn Quang               600,000    23/12/2019  600,000  0.65  
DGT Đỗ Tuấn Anh               600,000    23/12/2019  600,000  0.65  
DGT Nguyễn Thị Thu Mai               500,000    23/12/2019  500,000  0.54  
DGT CTCP Siêu thị VLXD Thế giới nhà       462,300            360,000  25/11/2019  102,300  0.11  
DGT CTCP Vật liệu xây dựng Thế giới Nhà               462,300    09/03/2018  462,300  0.50  
DGT Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp       1,581,000    1,332,900  08/08/2017  01/09/2017    1,332,900  15/08/2017  248,100  0.27  
DGT Trịnh Văn Ba Thành viên BKS      23,620    08/07/2014  06/08/2014  12,230    07/08/2014  12,230  0.01  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.