MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DDH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DDH CTCP Khu du lịch Đảo Cát Bà       480,172  50,000    13/09/2017  10/10/2017  39,000    26/09/2017  519,172  14.42  
DDH CTCP Khu du lịch Đảo Cát Bà       442,490  37,800    28/08/2017  26/09/2017  37,800    06/09/2017  480,172  13.34  
DDH CTCP Khu du lịch Đảo Cát Bà       380,772  61,718    07/08/2017  30/08/2017  61,600    13/08/2017  442,372  12.29  
DDH CTCP Khu du lịch Đảo Cát Bà       364,872  15,929    14/09/2016  15/09/2016  15,900    15/09/2016  380,772  10.58  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.