MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DCS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DCS Nguyễn Đức Năng Phó Tổng GĐ      96,411    95,000  27/09/2021  26/10/2021      26/10/2021  96,411  0.16  
DCS Đường Đức Hóa Chủ tịch HĐQT      4,027,991    3,000,000  13/01/2017  10/02/2017    3,000,000  16/01/2017  1,027,991  1.70  
DCS Nguyễn Đức Năng Phó Tổng GĐ      12,511  2,000,000    10/01/2017  08/02/2017  83,600    08/02/2017  96,111  0.16  
DCS Đường Đức Hóa Chủ tịch HĐQT      3,001,491  3,000,000    21/12/2016  19/01/2017  1,026,500    10/01/2017  4,027,991  6.68  
DCS Trần Thị Ánh Nguyệt Thành viên HĐQT      18,669  3,000,000    26/05/2016  24/06/2016  2,000,000    17/06/2016  2,018,669  3.35  
DCS Nguyễn Kim Tuấn       3,487,500            1,000,000  10/03/2016  2,487,500  4.12  
DCS Nguyễn Kim Tuấn       3,500,000            12,500  25/01/2016  3,487,500  5.78  
DCS Nguyễn Kim Tuấn       2,500,000          1,000,000    07/01/2016  3,500,000  5.80  
DCS Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM       10,000,000            10,000,000  18/12/2015    0.00  
DCS Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu       10,000,000            10,000,000  11/12/2015    0.00  
DCS Đường Đức Hóa Chủ tịch HĐQT      101,491  2,900,000    10/12/2015  08/01/2016  2,900,000    23/12/2015  3,001,491  4.98  
DCS Trần Thị Ánh Nguyệt Thành viên HĐQT      268,669    250,000  21/07/2015  06/08/2015    250,000  22/07/2015  18,669  0.03  
DCS Đường Đức Hóa Chủ tịch HĐQT      1,491  1,000,000    10/06/2015  08/07/2015  100,000    08/07/2015  101,491  0.17  
DCS Đường Đức Hóa Chủ tịch HĐQT      1,411,491    1,400,000  21/10/2014  19/11/2014    1,410,000  24/10/2014  1,491  0.00  
DCS Nguyễn Đức Năng Phó Tổng GĐ      122,458    110,000  10/06/2014  09/07/2014    110,000  17/06/2014  12,458  0.02  
DCS Đường Đức Hóa Chủ tịch HĐQT      1,240,479  600,000    23/04/2013  22/05/2013          0.00  
DCS Đường Đức Hóa Chủ tịch HĐQT      1,240,479  600,000    23/04/2013  22/05/2013  33,000      1,273,479  2.11  
DCS Đường Đức Hóa Chủ tịch HĐQT      1,740,479    500,000  26/03/2013  24/04/2013    500,000  16/04/2013  1,240,479  2.06  
DCS CTCP DC Phú Hà       661,100    661,100  10/09/2012  09/10/2012    661,100  03/10/2012    0.00  
DCS CTCP DC Phú Hà       500,000  500,000    14/08/2012  30/08/2012  161,100    20/08/2012  661,100  1.10  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.