TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DC4 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -300  -2,415,000  8.05 (-1.83 %)    2,300  18,515,000  2,600  20,930,000  24,904,118  0.14% 
05/07/2022 -6,000  -49,320,000  8.22 (-3.29 %)    6,000  49,320,000  24,903,818  0.19% 
04/07/2022 1,400  11,742,000  8.48 (0.95 %)    1,400  11,742,000  24,897,018  0.15% 
01/07/2022 -3,300  -27,720,000  8.4 (-1.18 %)    1,700  14,280,000  5,000  42,000,000  24,896,618  0.21% 
30/06/2022 -2,500  -21,125,000  8.45 (-2.87 %)    1,100  9,295,000  3,600  30,420,000  24,896,018  0.21% 
29/06/2022 150,000  8.69 (-1.25 %)    2,300  20,092,000  2,300  19,942,000  24,897,018  0.21% 
28/06/2022 6,200  54,684,000  8.82 (0.23 %)    6,300  55,566,000  100  882,000  24,898,518  0.20% 
27/06/2022 600  5,076,000  8.83 (2.67 %)    1,400  12,166,000  800  7,090,000  24,904,818  0.19% 
24/06/2022 5,000  43,100,000  8.62 (0.23 %)    5,000  43,100,000  24,905,018  0.19% 
23/06/2022 4,500  38,655,000  8.59 (3.49 %)    5,700  48,963,000  1,200  10,308,000  24,909,718  0.18% 
22/06/2022 600  4,956,000  8.26 (-0.48 %)    900  7,434,000  300  2,478,000  24,915,418  0.17% 
21/06/2022 11,400  94,050,000  8.25 (-6.25 %)    11,400  94,050,000  24,915,518  0.17% 
20/06/2022 1,600  14,323,000  8.84 (-6.95 %)    2,400  21,835,000  800  7,512,000  24,924,118  0.15% 
17/06/2022 -2,100  -19,950,000  9.5 (-5.00 %)    700  6,650,000  2,800  26,600,000  24,920,718  0.16% 
16/06/2022 -5,800  -58,000,000  10 (-6.54 %)    5,800  58,000,000  24,906,018  0.19% 
15/06/2022 -15,400  -164,010,000  10.65 (-7.39 %)    15,400  164,010,000  24,900,318  0.20% 
14/06/2022 -5,700  -65,265,000  11.45 (-6.15 %)    5,700  65,265,000  24,883,218  0.23% 
13/06/2022 -17,100  -208,620,000  12.2 (-6.87 %)    17,100  208,620,000  24,883,218  0.23% 
10/06/2022 1,800  23,580,000  13.1 (0.00 %)    1,800  23,580,000  24,883,218  0.23% 
09/06/2022 12,500  163,750,000  13.1 (3.15 %)    12,500  163,750,000  24,884,018  0.23% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.