MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DBT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
31/03/2023 10.70  10.70  0.00 (0.00 %)    11,700  125,000,000  10.60  10.80  10.60 
30/03/2023 10.70  10.70  0.10 (0.94 %)    15,200  162,000,000  10.70  10.75  10.70 
29/03/2023 10.55  10.55  -0.15 (-1.40 %)    5,400  57,000,000  201,000  2,001,960,000  10.60  10.70  10.55 
28/03/2023 10.70  10.70  0.10 (0.94 %)    19,000  200,000,000  10.85  10.85  10.45 
27/03/2023 10.60  10.60  -0.20 (-1.85 %)    16,800  177,000,000  35,540  355,400,000  10.45  10.85  10.45 
24/03/2023 10.75  10.75  -0.45 (-4.02 %)    19,300  208,000,000  359,000  3,733,600,000  11.30  11.30  10.75 
23/03/2023 11.15  11.15  0.05 (0.45 %)    12,400  137,000,000  11.20  11.20  10.90 
22/03/2023 11.10  11.10  0.00 (0.00 %)    42,400  453,000,000  11.05  11.30  10.35 
21/03/2023 11.05  11.05  -0.25 (-2.21 %)    29,400  334,000,000  280,000  2,954,000,000  11.50  11.50  11.05 
20/03/2023 11.30  11.30  0.30 (2.73 %)    26,000  290,000,000  11.00  11.40  10.90 
17/03/2023 10.95  10.95  0.15 (1.39 %)    5,600  61,000,000  10.70  10.95  10.70 
16/03/2023 10.80  10.80  -0.20 (-1.82 %)    2,100  22,000,000  156,000  1,591,200,000  10.80  10.95  10.80 
15/03/2023 10.95  10.95  0.05 (0.46 %)    8,900  97,000,000  10.75  11.00  10.60 
14/03/2023 10.90  10.90  0.00 (0.00 %)    800  8,000,000  10.85  10.90  10.60 
13/03/2023 10.85  10.85  -0.05 (-0.46 %)    4,900  52,000,000  10.85  10.85  10.65 
10/03/2023 10.85  10.85  -0.05 (-0.46 %)    300  3,000,000  10.70  10.85  10.70 
09/03/2023 10.90  10.90  -0.10 (-0.91 %)    1,000  10,000,000  10.95  10.95  10.75 
08/03/2023 10.95  10.95  0.05 (0.46 %)    1,400  15,000,000  10.90  10.95  10.90 
07/03/2023 10.90  10.90  0.00 (0.00 %)    7,200  76,000,000  10.70  10.90  10.60 
06/03/2023 10.90  10.90  0.00 (0.00 %)    4,400  47,000,000  10.85  10.90  10.65 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.