MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CVT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CVT Nguyễn Minh Hồng       277,470            277,470  10/08/2021    0.00  
CVT Nguyễn Thị Hiền Mẹ  Bùi Quang Minh    1,756,780            1,756,780  10/08/2021    0.00  
CVT Nguyễn Thị Hiền   Bùi Quang Minh    1,756,780    1,756,780  29/07/2021  26/08/2021          0.00  
CVT Bùi Minh Lực Bố  Bùi Quang Minh  Thành viên HĐQT  1,771,230    1,771,230  29/07/2021  26/08/2021    1,771,230  10/08/2021    0.00  
CVT Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh       924,881            924,881  13/05/2021    0.00  
CVT CTCP Gạch Ốp lát Hòa Bình Minh       3,492,360    3,492,360  13/05/2021  11/06/2021    3,492,360  13/05/2021    0.00  
CVT Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh       1,207,081            282,200  12/05/2021  924,881  2.52  
CVT Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh       795,181          403,900    14/04/2021  1,199,081  3.27  
CVT Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh       355,181          440,000    12/04/2021  795,181  2.17  
CVT Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh               355,181    11/04/2021  355,181  0.97  
CVT Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai       19,000,000    24/03/2021  22/04/2021  18,761,964    22/04/2021  18,761,964  51.14  
CVT Vũ Thị Loan Thành viên HĐQT      26,410            17,440  30/12/2020  8,970  0.02  
CVT Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT      58,707    58,707  10/12/2020  07/01/2021    58,707  10/12/2020    0.00  
CVT Hồ Việt Dũng Chồng  Nguyễn Thị Ngân Hà  Thành viên BKS  2,002    2,000  10/12/2020  07/01/2021      07/01/2021  2,002  0.01  
CVT Đỗ Tiến Sỹ Con  Đỗ Phúc Viện  Phó Tổng GĐ  5,278    5,270  03/12/2020  30/12/2020          0.00  
CVT Tạ Thị Diệp Vợ  Đỗ Phúc Viện  Phó Tổng GĐ  6,552    6,550  03/12/2020  30/12/2020          0.00  
CVT Đỗ Bá Thi Con  Đỗ Phúc Viện  Phó Tổng GĐ  910    910  03/12/2020  30/12/2020          0.00  
CVT Nguyễn Thị Ngân Hà Thành viên BKS      17,289    17,000  02/12/2020  03/12/2020    17,000  03/12/2020  289  0.00  
CVT Dương Quốc Chính Chủ tịch HĐQT      66,336    66,336  01/12/2020  30/12/2020    66,336  07/12/2020    0.00  
CVT Kiều Thế Vinh Thành viên HĐQT      53,107    53,107  30/11/2020  30/12/2020    53,107  30/11/2020    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.