MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CKG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CKG Nguyễn Thị Hoa Lệ Thành viên HĐQT      1,209,999    500,000  09/11/2022  08/12/2022    500,000  07/12/2022  709,999  0.75  
CKG Quảng Trọng Sang Thành viên HĐQT      904,200    322,000  25/10/2022  03/11/2022    304,200  03/11/2022  600,000  0.63  
CKG Nguyễn Đức Hùng Thành viên HĐQT      300,000    03/10/2022  31/10/2022  88,000    31/10/2022  88,000  0.09  
CKG Nguyễn Thanh Lâm Thành viên HĐQT      200,000    22/06/2022  21/07/2022      21/07/2022    0.00  
CKG Quảng Trọng Sang Thành viên HĐQT      600,000  222,000    28/01/2022  26/02/2022  222,000    28/01/2022  822,000  0.86  
CKG Trần Thọ Thắng Chủ tịch HĐQT      6,706,912  500,000    28/01/2022  26/02/2022  486,248    24/02/2022  7,193,160  7.55  
CKG Hà Duy Nghiêm Thành viên HĐQT      200,000    26/01/2022  24/02/2022  200,000    26/01/2022  200,000  0.21  
CKG Trần Thọ Hùng Em  Trần Thọ Thắng  Chủ tịch HĐQT  293,813    200,000  30/12/2021  28/01/2022    20,000  19/01/2022  273,813  0.29  
CKG Kha Thị Mỹ Ngọc Kế toán trưởng      132,000    100,000  30/12/2021  28/01/2022    5,000  19/01/2022  127,000  0.13  
CKG Nguyễn Thị Diệu Trâm Thành viên HĐQT      232,970    232,970  25/11/2021  23/12/2021    232,000  06/12/2021  970  0.00  
CKG Nguyễn Thành Hiếu Chồng  Trần Ngọc Hạnh  Phó Tổng GĐ  243,748    150,000  05/11/2021  30/11/2021    150,000  08/11/2021  93,748  0.10  
CKG Nguyễn Thị Hoa Lệ Thành viên HĐQT      2,100,000    1,000,000  02/11/2021  01/12/2021    1,000,000  12/11/2021  1,100,000  1.15  
CKG Trần Thọ Công Em  Trần Thọ Thắng  Chủ tịch HĐQT  210,000    200,000  22/10/2021  17/11/2021    200,000  22/10/2021  10,000  0.01  
CKG Nguyễn Bích Nghĩa Thành viên BKS      538,568    300,000  19/08/2021  17/09/2021    300,000  27/08/2021  238,568  0.25  
CKG Nguyễn Thị Hoa Lệ Thành viên HĐQT      3,410,457    1,310,457  19/08/2021  17/09/2021    1,310,457  27/08/2021  2,100,000  2.20  
CKG Phạm Thị Như Phượng Thành viên HĐQT      247,500  100,000    17/08/2021  15/09/2021  72,700    15/09/2021  320,200  0.34  
CKG Võ Văn Tám Chồng  Trần Thị Mai Hương  Phó Tổng GĐ  73,500    73,500  12/08/2021  10/09/2021    73,500  13/08/2021    0.00  
CKG Trần Thị Cẩm Y Mẹ  Phạm Thị Như Phượng  Thành viên HĐQT  91,349    91,349  12/08/2021  10/09/2021    91,300  13/08/2021  49  0.00  
CKG Nguyễn Thị Diệu Trâm Thành viên HĐQT      532,970    300,000  09/08/2021  07/09/2021    300,000  10/08/2021  232,970  0.24  
CKG Lê Trọng Ngọc Thành viên HĐQT      760,435    79,036  06/08/2021  04/09/2021    79,000  13/08/2021  681,435  0.72  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.