MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CKG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 22.15 (-0.23 %)      49.00% 
30/03/2023 22.2 (0.00 %)    -32,561  0.03% 
29/03/2023 22.2 (-0.89 %)    -32,561  0.03% 
28/03/2023 22.35 (2.05 %)      49.00% 
27/03/2023 21.9 (-0.90 %)      49.00% 
24/03/2023 22.1 (-3.91 %)      49.00% 
23/03/2023 22.95 (0.22 %)      49.00% 
22/03/2023 22.85 (-0.22 %)      49.00% 
21/03/2023 -379,320,000  22.9 (1.33 %)    379,320,000    0.03% 
20/03/2023 -379,320,000  22.55 (-0.66 %)    379,320,000  -32,561  0.03% 
17/03/2023 -379,320,000  22.7 (-1.30 %)    379,320,000  -32,561  0.03% 
16/03/2023 -379,320,000  23 (0.88 %)    379,320,000  -32,561  0.03% 
15/03/2023 -379,320,000  22.8 (6.54 %)    379,320,000  -32,561  0.03% 
14/03/2023 -379,320,000  21.4 (-4.89 %)    379,320,000  -32,561  0.03% 
13/03/2023 -379,320,000  22.5 (-1.32 %)    379,320,000    49.00% 
10/03/2023 -379,320,000  22.75 (-1.94 %)    379,320,000  -32,561  0.03% 
09/03/2023 -379,320,000  23.2 (0.00 %)    379,320,000    0.03% 
08/03/2023 -379,320,000  23.2 (0.43 %)    379,320,000    0.03% 
07/03/2023 -379,320,000  23.1 (5.00 %)    379,320,000  -32,561  0.03% 
06/03/2023 -379,320,000  22 (1.38 %)    379,320,000  -32,561  0.03% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.