TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CII - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 255,100  6,466,785,000  25.35 (6.96 %)    279,600  7,087,860,000  24,500  621,075,000  112,310,598   
15/08/2022 -161,900  -3,837,030,000  23.7 (0.85 %)    55,400  1,312,980,000  217,300  5,150,010,000  112,565,698  9.37% 
12/08/2022 -183,900  -4,321,650,000  23.5 (1.73 %)    95,500  2,244,250,000  279,400  6,565,900,000  112,415,598  9.42% 
11/08/2022 -118,200  -2,724,510,000  23.05 (1.99 %)    87,300  2,012,265,000  205,500  4,736,775,000  112,503,998  9.39% 
10/08/2022 1,700  38,335,000  22.55 (6.87 %)    8,800  198,440,000  7,100  160,105,000  112,532,498  9.38% 
09/08/2022 -52,700  -1,111,970,000  21.1 (-0.94 %)    6,100  128,710,000  58,800  1,240,680,000  112,540,798  9.37% 
08/08/2022 38,300  813,875,000  21.25 (-0.23 %)    38,800  824,500,000  500  10,625,000  112,544,098  9.37% 
05/08/2022 129,800  2,764,740,000  21.3 (2.40 %)    132,600  2,824,380,000  2,800  59,640,000  112,527,798  9.38% 
04/08/2022 -34,900  -725,920,000  20.8 (-1.42 %)    20,200  420,160,000  55,100  1,146,080,000  112,657,498  9.33% 
03/08/2022 43,300  913,630,000  21.1 (2.43 %)    46,200  974,820,000  2,900  61,190,000  112,519,098  9.38% 
02/08/2022 -156,900  -3,224,295,000  20.55 (-1.20 %)    1,700  34,935,000  158,600  3,259,230,000  112,533,698  9.38% 
01/08/2022 35,400  736,320,000  20.8 (4.00 %)    67,000  1,393,600,000  31,600  657,280,000  112,427,898  9.41% 
29/07/2022 -104,600  -2,092,000,000  20 (-0.99 %)    2,900  58,000,000  107,500  2,150,000,000  112,460,398  9.40% 
28/07/2022 -19,000  -382,850,000  20.15 (1.77 %)    15,500  312,325,000  34,500  695,175,000  112,347,398  9.44% 
27/07/2022 25,700  507,575,000  19.75 (3.40 %)    141,600  2,796,600,000  115,900  2,289,025,000  112,337,798  9.45% 
26/07/2022 -10,800  -206,280,000  19.1 (0.00 %)    14,300  273,130,000  25,100  479,410,000  112,446,998  9.41% 
25/07/2022 -17,800  -339,980,000  19.1 (-1.55 %)    14,600  278,860,000  32,400  618,840,000  112,260,998  9.47% 
22/07/2022 33,700  -2,805,240,000  19.4 (-0.51 %)    33,700  1,080,580,000  3,885,820,000  112,274,098  9.47% 
21/07/2022 13,700  266,465,000  19.45 (-0.77 %)    13,700  266,465,000  112,242,398  9.48% 
20/07/2022 -42,100  -825,160,000  19.6 (2.08 %)    45,300  887,880,000  87,400  1,713,040,000  111,531,958  9.73% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.