TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK CII - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
16/08/2022 25.35 (6.96 %)    4,875  24,508,400  5,027   7,445  18,193,400  2,444   6,315,000
15/08/2022 23.7 (0.85 %)    3,876  13,282,600  3,427   4,590  12,977,900  2,827   304,700
12/08/2022 23.5 (1.73 %)    4,328  13,147,400  3,038   5,956  17,708,400  2,973   -4,561,000
11/08/2022 23.05 (1.99 %)    8,880  28,286,400  3,185   9,227  28,613,300  3,101   -326,900
10/08/2022 22.55 (6.87 %)    5,442  26,457,000  4,862   3,092  9,469,700  3,063   16,987,300
09/08/2022 21.1 (-0.94 %)    3,499  8,421,600  2,407   2,779  9,903,100  3,564   -1,481,500
08/08/2022 21.25 (-0.23 %)    3,960  11,285,400  2,850   3,127  11,066,100  3,539   219,300
05/08/2022 21.3 (2.40 %)    3,281  16,335,200  4,979   4,002  13,485,100  3,370   2,850,100
04/08/2022 20.8 (-1.42 %)    4,279  14,343,500  3,352   3,194  13,445,300  4,210   898,200
03/08/2022 21.1 (2.43 %)    4,325  13,666,700  3,160   3,413  11,171,300  3,273   2,495,400
02/08/2022 20.55 (-1.20 %)    4,976  14,673,800  2,949   3,282  12,807,800  3,902   1,866,000
01/08/2022 20.8 (4.00 %)    3,666  11,750,800  3,205   3,783  10,156,600  2,685   1,594,200
29/07/2022 20 (-0.99 %)    2,202  5,813,700  2,640   3,201  8,153,900  2,547   -2,340,200
28/07/2022 20.15 (1.77 %)    3,752  11,867,100  3,163   4,044  13,031,200  3,222   -1,164,100
27/07/2022 19.75 (3.40 %)    3,476  11,516,700  3,313   3,173  10,021,500  3,158   1,495,200
26/07/2022 19.1 (0.00 %)    1,931  5,627,300  2,914   1,660  6,166,800  3,715   -539,500
25/07/2022 19.1 (-1.55 %)    1,994  6,045,600  3,032   1,487  5,530,000  3,719   515,600
22/07/2022 19.4 (-0.51 %)    1,987  6,375,600  3,209   2,177  7,122,200  3,272   -746,600
21/07/2022 19.45 (-0.77 %)    1,900  6,951,500  3,659   2,282  7,973,400  3,494   -1,021,900
20/07/2022 19.6 (2.08 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.