TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CAP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CAP Lê Xuân Lương       307,000          1,700  1,200  15/04/2022  307,500  3.92  
CAP Trương Ngọc Biên Chủ tịch HĐQT      255,200  20,000    13/04/2022  12/05/2022  19,000    10/05/2022  274,200  3.49  
CAP Nguyễn Văn Trữ Phó Giám đốc      13,498  2,000    11/04/2022  10/05/2022  1,800    10/05/2022  15,298  0.19  
CAP Nguyễn Thanh Sơn Công bố thông tin      11,600  5,000    15/03/2022  13/04/2022  3,400    13/04/2022  15,000  0.19  
CAP Trương Ngọc Biên Chủ tịch HĐQT      238,700  30,000    16/11/2021  10/12/2021  16,500    10/12/2021  255,200  3.25  
CAP Lê Long Giang Giám đốc      9,806  5,000    08/11/2021  06/12/2021  4,800    06/12/2021  14,606  0.19  
CAP Trương Ngọc Hoàn Em  Trương Ngọc Biên  Chủ tịch HĐQT  3,000    16/09/2021  13/10/2021      13/10/2021    0.00  
CAP Phạm Tú Linh Thành viên BKS      1,000  1,000    09/09/2021  05/10/2021  500    05/10/2021  1,500  0.02  
CAP Lê Long Giang Phó Giám đốc      3,806  10,000    09/09/2021  08/10/2021  6,000    08/10/2021  9,806  0.12  
CAP Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng BKS      24,400  2,000    31/08/2021  29/09/2021  1,100    29/09/2021  25,500  0.32  
CAP Trần Sỹ Lâm Thành viên BKS      1,650  2,000    24/08/2021  22/09/2021  2,000    15/09/2021  3,650  0.05  
CAP Nguyễn Văn Trữ Phó Giám đốc      12,498  1,000    20/08/2021  17/09/2021  1,000    20/08/2021  13,498  0.17  
CAP Phạm Trung Tâm Con rể  Nguyễn Quốc Trinh  Chủ tịch HĐQT  3,000    19/08/2021  15/09/2021  3,000    14/09/2021  3,000  0.04  
CAP Lê Xuân Lương       261,000          1,000    06/08/2021  262,000  3.34  
CAP Phạm Tú Linh Thành viên BKS      1,000    26/07/2021  24/08/2021  1,000    23/08/2021  1,000  0.01  
CAP Trương Thị Duyên Em  Trương Ngọc Biên  Chủ tịch HĐQT  19,727  3,300    22/07/2021  20/08/2021  3,300    16/08/2021  23,027  0.29  
CAP Nguyễn Huy Thông Phó Giám đốc      23,940  3,000    22/07/2021  20/08/2021  3,000    30/07/2021  26,940  0.34  
CAP Trần Quốc Tuấn Con  Trần Công Bình  Chủ tịch HĐQT  37,500  5,000    21/07/2021  19/08/2021  5,000    21/07/2021  42,500  0.54  
CAP Lê Ngọc Nga Con dâu  Trần Công Bình  Chủ tịch HĐQT  47,210  5,000    15/07/2021  13/08/2021  5,000    19/07/2021  52,210  0.66  
CAP Nguyễn Quốc Trinh Chủ tịch HĐQT      232,348  10,000    14/07/2021  12/08/2021  10,000    29/07/2021  242,348  3.09  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.