TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK C71 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
C71 Nguyễn Văn Toàn Phó Tổng GĐ      316,899  800,000    07/04/2021  29/04/2021  388,411    28/04/2021  705,310  10.08  
C71 Hồ Tuấn Dũng Phó Tổng GĐ      30,792    30,792  04/03/2021  31/03/2021    30,700  10/03/2021  92  0.00  
C71 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Tài chính Kế toán      7,800    7,800  04/03/2021  01/04/2021    7,800  09/03/2021    0.00  
C71 Trương Việt Anh Thành viên BKS      2,000    2,000  02/03/2021  31/03/2021    2,000  03/03/2021    0.00  
C71 Đỗ Quyết Thắng Thành viên BKS      12,000    12,000  02/03/2021  31/03/2021    12,000  02/03/2021    0.00  
C71 Nguyễn Văn Toàn Phó Tổng GĐ      127,199  1,000,000    02/03/2021  31/03/2021  189,700    31/03/2021  316,899  4.53  
C71 Mai Xuân Độ Em ruột  Mai Anh Đồng  Thành viên HĐQT  1,200,000    23/10/2019  18/11/2019  1,042,600    23/10/2019  1,042,600  14.89  
C71 Lê Thái Quang Hào Kế toán trưởng      778,200            778,200  22/10/2019    0.00  
C71 Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Phú Vinh               1,000,000    15/10/2019  1,000,000  14.29  
C71 Vương Thị Ánh Dương       998,600            998,600  15/10/2019    0.00  
C71 Mai Xuân Độ Em ruột  Mai Anh Đồng  Thành viên HĐQT  1,000,000    18/09/2019  11/10/2019      11/10/2019    0.00  
C71 Bùi Hồng Hưng               964,200    10/09/2019  964,200  13.77  
C71 Vương Đình Thông Con  Vương Đình Ngũ  Chủ tịch HĐQT  7,560    7,560  29/08/2019  25/09/2019    7,560  13/09/2019    0.00  
C71 Nguyễn Thị Luyến Vợ  Vương Đình Ngũ  Chủ tịch HĐQT  74,954    74,954  29/08/2019  25/09/2019    74,954  13/09/2019    0.00  
C71 Vương Đình Ngũ Chủ tịch HĐQT      807,262    807,262  29/08/2019  25/09/2019    807,262  13/09/2019    0.00  
C71 Công ty cổ phần 456       1,000,100            1,000,100  27/12/2016    0.00  
C71 Vương Thị Ánh Dương               998,600    27/12/2016  998,600  14.27  
C71 Công ty cổ phần 456       100          1,000,000    12/07/2016  1,000,100  14.29  
C71 Lê Thái Quang Hào Kế toán trưởng      761,454  200,000    23/05/2016  17/06/2016  16,800    17/06/2016  778,254  11.12  
C71 Lê Thái Quang Hào Kế toán trưởng      761,154  200,000    06/04/2016  05/05/2016  300    05/05/2016  761,454  10.88  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.