MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BTN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BTN Nguyễn Thị Thanh Vi Thành viên HĐQT      20,000    24/10/2022  11/11/2022  7,600    11/11/2022  7,600  0.17  
BTN Mai Thế Dũng Chủ tịch HĐQT      82,500  200,000    24/10/2022  11/11/2022  151,500    11/11/2022  234,000  5.24  
BTN Trần Mạnh Hùng Giám đốc      75  50,000    21/10/2022  11/11/2022  10,400    11/11/2022  10,475  0.23  
BTN Lê Huy Hoàng Anh  Trần Mạnh Hùng  Thành viên HĐQT  238,428    238,428  22/11/2021  15/12/2021    238,400  01/12/2021  28  0.00  
BTN Trần Thị Kim Chi       228,967            50,000  15/11/2021  178,967  4.01  
BTN Nguyễn Thị Thu Hà       292,800            89,000  15/11/2021  203,800  4.56  
BTN Nguyễn Thị Thu Hà       265,400          3,000    09/11/2021  268,400  6.01  
BTN Nguyễn Thị Thu Hà       219,400          46,000    05/11/2021  265,400  5.94  
BTN Trần Mạnh Hùng Thành viên HĐQT      52,075    52,075  01/11/2021  30/11/2021    52,000  15/11/2021  75  0.00  
BTN Nguyễn Kim Hùng Thành viên HĐQT      72,066    72,066  30/09/2021  22/10/2021    72,066  06/10/2021    0.00  
BTN Lê Thanh Kỳ Phó Chủ tịch HĐQT      245,086            90,000  22/09/2021  155,086  3.47  
BTN Phạm Văn Thanh Thành viên BKS      49,107    49,107  16/09/2021  30/09/2021          0.00  
BTN Phạm Văn Thanh Thành viên BKS      49,107    49,107  16/09/2021  30/09/2021    49,100  24/09/2021  0.00  
BTN Hoàng Xuân Nam       221,500            40,000  16/09/2021  181,500  4.06  
BTN Lê Ngọc Sơn Thành viên BKS      49,068    49,068  12/08/2021  31/08/2021    49,068  31/08/2021    0.00  
BTN Nguyễn Văn Hưng Thành viên BKS      52,354    52,354  05/08/2021  31/08/2021    52,354  31/08/2021    0.00  
BTN Nguyễn Đức Thắng       274,000            64,000  29/07/2021  210,000  4.70  
BTN Phạm Văn Thanh Thành viên BKS      49,107    49,107  08/07/2021  15/07/2021      15/07/2021  49,107  1.10  
BTN Nguyễn Đức Thắng       174,000          100,000    05/07/2021  274,000  6.14  
BTN Nguyển Thị Thanh Thủy Vợ  Ngô Quốc Vương  Chủ tịch HĐQT  43,173    43,173  01/07/2021  23/07/2021    43,100  20/07/2021  73  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.