MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BFC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BFC Vietnam Investment Property Holdings Ltd       2,567,350            326,000  16/04/2020  2,241,350  3.92  
BFC Vietnam Investment Property Holdings Ltd       2,619,140            51,790  15/04/2020  2,567,350  4.49  
BFC Asia Value Investment Limited       357,922            15/04/2020  357,920  0.63  
BFC Asia Value Investment Limited       852,002            237,070  13/04/2020  614,932  1.08  
BFC Lê Văn Hồng Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  56,270    56,270  23/05/2018  21/06/2018    56,270  06/06/2018    0.00  
BFC Lê Văn Hồng Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  56,270    56,270  11/04/2018  10/05/2018      10/05/2018  56,270  0.10  
BFC Lê Văn Hồng Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  95,400    95,400  04/01/2018  02/02/2018    39,130  02/02/2018  56,270  0.10  
BFC Lê Văn Hồng Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  95,400    95,400  27/11/2017  25/12/2017      25/12/2017  95,400  0.17  
BFC Lê Văn Hồng Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  138,800    138,800  22/10/2017  20/11/2017    43,400  20/11/2017  95,400  0.17  
BFC Lê Nguyễn Hiếu Trung Con  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  144,000    144,000  16/07/2017  14/08/2017    144,000  30/07/2017    0.00  
BFC Lê Nguyễn Tuấn Minh Con  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  144,000    144,000  16/07/2017  14/08/2017    144,000  30/07/2017    0.00  
BFC Lê Thị Ngân Vợ  Ngô Văn Đông  Phó Tổng GĐ  72,000    50,000  19/06/2017  18/07/2017    50,000  20/06/2017  22,000  0.04  
BFC Nguyễn Thị Mỹ Hoa Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  14,376    14,376  24/04/2017  23/05/2017    14,370  11/05/2017  0.00  
BFC Lê Văn Lợi Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  35,376    35,376  23/04/2017  22/05/2017    35,370  11/05/2017  0.00  
BFC Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Sơn       1,404,000    1,404,000  19/01/2017  16/02/2017    1,404,000  19/01/2017    0.00  
BFC Lê Văn Hồng Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  104,000    100,000  04/10/2016  02/11/2016      02/11/2016  138,800  0.24 Tăng 34.800 cp do 20% cổ tức cp về tài khoản 
BFC Lê Văn Hồng Em  Lê Quốc Phong  Thành viên HĐQT  174,000    70,000  29/08/2016  27/09/2016    70,000  27/09/2016  104,000  0.18  
BFC Asia Value Investment Limited       1,080,000            29,440  18/02/2016  1,050,560  1.84  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.