TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BAX - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 78 (0.00 %)    2,639,212  16.81% 
26/09/2022 800  62,400,000  78 (0.00 %)    800  62,400,000  2,639,212  16.81% 
23/09/2022 78 (0.00 %)    2,640,012  16.80% 
22/09/2022 200  15,600,000  78 (0.00 %)    200  15,600,000  2,640,012  16.80% 
21/09/2022 100  7,800,000  78 (-0.13 %)    100  7,800,000  2,640,212  16.80% 
20/09/2022 78.1 (0.00 %)    2,640,312  16.80% 
19/09/2022 78.1 (0.00 %)    2,640,212  16.80% 
16/09/2022 78.1 (0.00 %)    2,640,212  16.80% 
15/09/2022 -100  -7,810,000  78.1 (0.00 %)    100  7,810,000  2,640,212  16.80% 
14/09/2022 78.1 (-1.39 %)    2,640,212  16.80% 
13/09/2022 3,300  260,700,000  79.2 (-0.38 %)    3,300  260,700,000  2,640,212  16.80% 
12/09/2022 79.5 (0.00 %)    2,643,512  16.76% 
09/09/2022 79.5 (0.00 %)    2,643,512  16.76% 
08/09/2022 79.5 (-0.50 %)    2,643,412  16.76% 
07/09/2022 79.9 (0.00 %)    2,643,312  16.76% 
06/09/2022 1,100  86,380,000  79.9 (-0.12 %)    1,200  93,980,000  100  7,600,000  2,643,312  16.76% 
05/09/2022 -100  -7,500,000  80 (0.00 %)    100  7,500,000  2,644,412  16.75% 
31/08/2022 80 (0.00 %)    2,644,412  16.75% 
30/08/2022 -100  -7,400,000  80 (2.56 %)    100  7,400,000  2,644,412  16.75% 
29/08/2022 5,900  460,210,000  78 (0.00 %)    5,900  460,210,000  2,644,412  16.75% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.