MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BAF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
21/03/2023 7,000  -1,972,800,000  19.9 (1.02 %)    8,400  2,055,000  1,400  1,974,855,000  71,647,340   
20/03/2023 -24,500  -482,650,000  19.7 (-1.99 %)    24,500  482,650,000  71,654,340  0.07% 
17/03/2023 -24,240,000  20.1 (-0.50 %)    24,240,000  71,653,140  0.07% 
16/03/2023 -1,200  -24,240,000  20.2 (-1.94 %)    1,200  24,240,000  71,653,140  0.07% 
15/03/2023 18,800  387,280,000  20.6 (2.23 %)    18,800  387,280,000  71,490,240  0.19% 
14/03/2023 -162,880  -3,282,032,000  20.15 (-2.66 %)    20  403,000  162,900  3,282,435,000  71,381,940  0.26% 
13/03/2023 -127,100  -2,624,615,000  20.65 (-3.05 %)    127,100  2,624,615,000  71,473,360   
10/03/2023 -35,200  -748,000,000  21.25 (-1.16 %)    500  10,625,000  35,700  758,625,000  71,346,260  0.29% 
09/03/2023 51,545  1,105,640,250  21.45 (4.13 %)    51,545  1,105,640,250  71,342,760  0.29% 
08/03/2023 61,100  1,258,660,000  20.6 (0.98 %)    65,100  1,341,060,000  4,000  82,400,000  71,375,305  0.27% 
07/03/2023 10,705  218,382,000  20.4 (0.00 %)    29,705  605,982,000  19,000  387,600,000  71,406,005  0.25% 
06/03/2023 -34,392  -701,596,800  20.4 (-0.49 %)    163,200  34,400  701,760,000  71,396,810  0.25% 
03/03/2023 -31,790  -651,695,000  20.5 (-1.91 %)    7,110  145,755,000  38,900  797,450,000  71,396,818  0.25% 
02/03/2023 50,300  1,048,755,000  20.85 (0.24 %)    50,300  1,048,755,000  71,403,828  0.25% 
01/03/2023 64,900  1,346,675,000  20.75 (3.75 %)    65,000  1,348,750,000  100  2,075,000  71,353,728  0.28% 
28/02/2023 -99,374  -1,987,480,000  20 (0.00 %)    1,026  20,520,000  100,400  2,008,000,000  71,370,728  0.27% 
27/02/2023 -47,992  -959,840,000  20 (-2.91 %)    160,000  48,000  960,000,000  71,275,654  0.34% 
24/02/2023 -96,000  -1,972,800,000  20.55 (-1.67 %)    100  2,055,000  96,100  1,974,855,000  71,368,162  0.27% 
23/02/2023 -3,100  -64,635,000  20.85 (0.72 %)    500  10,425,000  3,600  75,060,000  71,272,162  0.34% 
22/02/2023 78,100  1,612,765,000  20.65 (-0.72 %)    78,100  1,612,765,000  71,267,962  0.34% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.