MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BAF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/03/2023 20.00  20.00  0.20 (1.01 %)    62,800  1,242,000,000  19.75  20.00  19.70 
27/03/2023 19.80  19.80  -0.10 (-0.50 %)    1,519,700  30,197,000,000  20.05  20.10  19.75 
24/03/2023 19.90  19.90  0.15 (0.76 %)    1,679,800  33,298,000,000  19.60  20.00  19.60 
23/03/2023 19.75  19.75  -0.15 (-0.75 %)    1,257,000  24,845,000,000  19.75  19.95  19.60 
22/03/2023 19.90  19.90  0.00 (0.00 %)    1,094,400  21,765,000,000  19.90  20.05  19.75 
21/03/2023 19.90  19.90  0.20 (1.02 %)    1,446,200  28,801,000,000  19.70  20.00  19.70 
20/03/2023 19.70  19.70  -0.40 (-1.99 %)    1,098,100  21,824,000,000  20.10  20.10  19.70 
17/03/2023 20.10  20.10  -0.10 (-0.50 %)    1,106,900  22,308,000,000  20.10  20.40  20.10 
16/03/2023 20.20  20.20  -0.40 (-1.94 %)    359,500  7,259,000,000  20.25  20.30  20.10 
15/03/2023 20.60  20.60  0.45 (2.23 %)    1,983,000  40,644,000,000  20.20  20.60  20.20 
14/03/2023 20.15  20.15  -0.55 (-2.66 %)    2,791,600  56,143,000,000  20.60  20.65  19.90 
13/03/2023 20.65  20.65  -0.65 (-3.05 %)    1,684,400  35,132,000,000  21.25  21.25  20.65 
10/03/2023 21.25  21.25  -0.25 (-1.16 %)    1,734,600  36,832,000,000  21.50  21.50  21.00 
09/03/2023 21.45  21.45  0.85 (4.13 %)    4,806,600  101,876,000,000  20.80  21.45  20.65 
08/03/2023 20.60  20.60  0.20 (0.98 %)    2,133,800  43,689,000,000  20.30  20.60  20.20 
07/03/2023 20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    1,472,900  29,898,000,000  42,000  861,000,000  20.25  20.45  20.00 
06/03/2023 20.40  20.40  -0.10 (-0.49 %)    1,489,500  30,494,000,000  20.35  20.80  20.25 
03/03/2023 20.50  20.50  -0.40 (-1.91 %)    2,324,800  47,804,000,000  21.00  21.05  20.15 
02/03/2023 20.85  20.85  0.05 (0.24 %)    2,254,400  46,732,000,000  20.65  20.95  20.50 
01/03/2023 20.75  20.75  0.75 (3.75 %)    2,990,700  60,696,000,000  19.80  20.75  19.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.