MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ATA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ATA Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT      2,500,000    15/07/2021  12/08/2021      12/08/2021    0.00  
ATA Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT      377,280    377,280  25/04/2021  20/05/2021    377,280  06/05/2021    0.00  
ATA Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT      1,177,280    800,000  04/02/2021  04/03/2021    800,000  04/02/2021  377,280  3.14  
ATA Hồ Thị Kim Loan       692,600          300,000    21/01/2021  392,600  3.27  
ATA Phạm Thị Hương       987,000            400,000  26/11/2020  587,000  4.89  
ATA Phạm Thị Hương       1,102,000            115,000  12/11/2020  987,000  8.23  
ATA Phan Văn Tần       600,000            70,000  27/02/2020  530,000  4.42  
ATA Phan Văn Tần       724,000            24,000  13/02/2020  700,000  5.83  
ATA Phan Văn Tần       300,000          478,400    25/04/2019  778,400  6.49  
ATA Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT      1,177,280  1,000,000    18/10/2018  15/11/2018      15/11/2018  1,177,280  9.81  
ATA Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT      941,280  1,000,000    09/09/2018  04/10/2018  236,000    04/10/2018  1,177,280  9.81  
ATA Nguyễn Hoàng Hải       717,000            121,400  19/04/2018  595,600  4.96  
ATA Nguyễn Hoàng Hải       824,000            107,000  12/04/2018  717,000  5.98  
ATA Nguyễn Hoàng Hải       1,098,400            274,400  05/04/2018  824,000  6.87  
ATA Nguyễn Đức Nghiêm       1,013,100            429,900  29/03/2018  583,200  4.86  
ATA Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT      441,280  1,000,000    29/03/2018  26/04/2018  500,000    26/04/2018  941,280  7.84  
ATA Phạm Thị Hương       1,042,000          60,000    22/03/2018  1,102,000  9.18  
ATA Phạm Thị Hương       742,000          300,000    15/03/2018  1,042,000  8.68  
ATA Bùi Thị Kim Cúc       678,200            300,000  15/03/2018  378,200  3.15  
ATA Phạm Thị Hương       587,000          155,000    08/03/2018  742,000  6.18  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.