MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ARM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ARM Lê Văn Kim Giám đốc      60,006          109,750    26/08/2020  169,756  5.46  
ARM Đào Anh Hùng Con trai  Đào Khắc Hậu  Chủ tịch HĐQT  260,000  36,078    09/01/2020  05/02/2020          0.00  
ARM Đỗ Khắc Thanh Thành viên HĐQT      500    500  23/08/2019  10/09/2019    500  05/09/2019    0.00  
ARM Đào Anh Hùng Con trai  Đào Khắc Hậu  Chủ tịch HĐQT  260,000    10/07/2019  08/08/2019  260,000    10/07/2019  260,000  8.36  
ARM Vũ Công Thành       265,559            260,000  10/07/2019  5,559  0.18  
ARM Vũ Công Thành       258,459          5,100    03/07/2019  263,559  8.47  
ARM Phạm Hồng Quang Phó Giám đốc      1,000    1,000  01/07/2019  30/07/2019    1,000  03/07/2019    0.00  
ARM Đỗ Thu Hằng Thành viên BKS      2,705            2,705  12/06/2019    0.00  
ARM Vũ Công Thành       232,084          2,785  100  11/06/2019  234,769  7.55  
ARM Vũ Công Thành       181,984          48,700    29/05/2019  230,684  7.41  
ARM Vũ Công Thành       167,784          14,200    24/10/2018  181,984  5.85  
ARM Vũ Công Thành       146,684          21,100    06/06/2018  167,784  5.39  
ARM Vũ Công Thành       280,884            134,200  20/03/2018  146,684  4.71  
ARM Đào Khắc Hậu Chủ tịch HĐQT      513,949  134,200    20/03/2018  13/04/2018  134,200    20/03/2018  648,149  20.83  
ARM Vũ Công Thành       38,385          229,799    13/03/2018  268,184  8.62  
ARM America LLC       229,899            229,699  13/02/2018  200  0.01  
ARM Đào Khắc Hậu Chủ tịch HĐQT      512,449  14,000    13/06/2017  05/07/2017  1,500    29/06/2017  513,949  16.52  
ARM Đào Khắc Hậu Chủ tịch HĐQT      499,249  26,000    12/05/2017  09/06/2017  13,200    01/06/2017  512,449  16.47  
ARM Đào Khắc Hậu Chủ tịch HĐQT      473,749  26,000    18/04/2017  12/05/2017  25,500    08/05/2017  499,249  16.05  
ARM Đào Khắc Hậu Chủ tịch HĐQT      459,849  13,900    16/08/2016  30/08/2016  13,900    17/08/2016  473,749  15.23  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.