TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK ANV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
11/04/2008 Mua 1,000,000 30,000  3.00%  394,750  39.48%  605,250  60.53%  18/05/2008 
10/04/2008 Mua 1,000,000 20,180  2.02%  364,750  36.48%  635,250  63.53%  18/05/2008 
09/04/2008 Mua 1,000,000 7,520  0.75%  344,570  34.46%  655,430  65.54%  18/05/2008 
08/04/2008 Mua 1,000,000 4,080  0.41%  337,050  33.71%  662,950  66.30%  18/05/2008 
21/03/2008 Mua 1,000,000 17,000  1.70%  332,970  33.30%  667,030  66.70%  18/05/2008 
13/03/2008 Mua 1,000,000 14,000  1.40%  315,970  31.60%  684,030  68.40%  18/05/2008 
12/03/2008 Mua 1,000,000 660  0.07%  301,970  30.20%  698,030  69.80%  18/05/2008 
07/03/2008 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  301,310  30.13%  698,690  69.87%  18/05/2008 
29/02/2008 Mua 1,000,000 7,160  0.72%  251,310  25.13%  748,690  74.87%  18/05/2008 
28/02/2008 Mua 1,000,000 20,000  2.00%  244,150  24.42%  755,850  75.59%  18/05/2008 
27/02/2008 Mua 1,000,000 24,900  2.49%  224,150  22.42%  775,850  77.59%  18/05/2008 
26/02/2008 Mua 1,000,000 30,000  3.00%  199,250  19.93%  800,750  80.08%  18/05/2008 
25/02/2008 Mua 1,000,000 27,100  2.71%  169,250  16.93%  830,750  83.08%  18/05/2008 
22/02/2008 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  142,150  14.22%  857,850  85.79%  18/05/2008 
21/02/2008 Mua 1,000,000 30,000  3.00%  92,150  9.22%  907,850  90.79%  18/05/2008 
20/02/2008 Mua 1,000,000 20,000  2.00%  62,150  6.22%  937,850  93.79%  18/05/2008 
19/02/2008 Mua 1,000,000 42,150  4.22%  42,150  4.22%  957,850  95.79%  18/05/2008 
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.