TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK ANV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/09/2022 0.00  39.20  0.85 (2.22 %)    1,135,600  42,144,000,000  619,999  25,419,959,000  38.35  39.20  36.00 
29/09/2022 0.00  38.35  -2.85 (-6.92 %)    918,500  36,866,000,000  41.90  42.45  38.35 
28/09/2022 0.00  41.20  -1.10 (-2.60 %)    717,600  30,254,000,000  42.25  42.90  41.20 
27/09/2022 0.00  42.30  0.10 (0.24 %)    666,200  28,433,000,000  1,640,000  73,800,000,000  43.00  43.40  41.15 
26/09/2022 0.00  42.20  -2.50 (-5.59 %)    1,560,300  65,941,000,000  1,150,000  51,750,000,000  42.80  44.20  41.60 
23/09/2022 0.00  44.70  -0.80 (-1.76 %)    589,000  26,754,000,000  600,000  27,000,000,000  45.50  46.15  44.65 
22/09/2022 45.50  45.50  1.80 (4.12 %)    910,000  40,311,000,000  43.00  45.50  42.65 
21/09/2022 43.70  43.70  -2.10 (-4.59 %)    1,249,700  55,392,000,000  45.05  45.05  43.35 
20/09/2022 45.80  45.80  0.50 (1.10 %)    874,600  39,465,000,000  46.90  46.90  43.50 
19/09/2022 45.30  45.30  -3.40 (-6.98 %)    2,209,900  102,118,000,000  48.60  48.60  45.30 
16/09/2022 48.70  48.70  -2.30 (-4.51 %)    1,384,500  68,616,000,000  50.60  50.90  48.40 
15/09/2022 51.00  51.00  0.70 (1.39 %)    1,237,700  63,451,000,000  50.90  51.90  50.50 
14/09/2022 50.30  50.30  -0.10 (-0.20 %)    966,100  48,166,000,000  49.55  50.90  49.55 
13/09/2022 50.40  50.40  0.20 (0.40 %)    1,345,700  68,269,000,000  50.00  51.30  49.70 
12/09/2022 50.20  50.20  -0.90 (-1.76 %)    867,700  44,099,000,000  51.70  51.90  49.80 
09/09/2022 51.10  51.10  1.10 (2.20 %)    1,004,900  50,268,000,000  50.40  51.10  49.20 
08/09/2022 50.00  50.00  0.70 (1.42 %)    1,617,100  80,257,000,000  50.00  51.00  48.50 
07/09/2022 49.30  49.30  -3.70 (-6.98 %)    2,329,600  119,855,000,000  52.40  53.50  49.30 
06/09/2022 53.00  53.00  -1.00 (-1.85 %)    1,382,800  74,769,000,000  54.20  55.60  53.00 
05/09/2022 54.00  54.00  -0.50 (-0.92 %)    903,600  48,894,000,000  55.00  55.00  53.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.