MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ADS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 16,000  19,920,000  12.55 (0.00 %)    16,000  19,920,000     
27/03/2023 800  10,040,000  12.55 (-0.40 %)    800  10,040,000  21,767,997   
24/03/2023 -3,100  -39,060,000  12.6 (1.61 %)    3,100  39,060,000  21,755,397  0.26% 
23/03/2023 -3,700  -47,150,000  12.4 (-3.88 %)    3,700  47,150,000  21,752,297  0.27% 
22/03/2023 -14,200  -181,700,000  12.9 (0.00 %)    100  1,270,000  14,300  182,970,000  21,748,597  0.28% 
21/03/2023 -17,800  -2,360,000  12.9 (2.38 %)    17,800  2,360,000  21,734,397  0.35% 
20/03/2023 4,600  57,960,000  12.6 (-3.45 %)    7,000  88,200,000  2,400  30,240,000  21,711,397  0.41% 
17/03/2023 -12,100  -157,905,000  13.05 (2.76 %)    10,900  142,245,000  23,000  300,150,000  21,678,097  0.48% 
16/03/2023 -34,600  -439,420,000  12.45 (-2.73 %)    5,700  72,390,000  40,300  511,810,000  21,688,997  0.46% 
15/03/2023 11,900  152,320,000  12.8 (1.59 %)    11,900  152,320,000  21,694,697  0.45% 
14/03/2023 1,500  18,900,000  12.6 (-1.56 %)    1,500  18,900,000  21,706,497  0.42% 
13/03/2023 8,200  104,960,000  12.8 (-1.54 %)    8,300  106,240,000  100  1,280,000  21,705,097  0.42% 
10/03/2023 -3,000  -39,000,000  13 (4.84 %)    3,000  39,000,000  21,713,297  0.40% 
09/03/2023 1,215,000  12.4 (4.20 %)    1,215,000  21,713,297  0.40% 
08/03/2023 1,215,000  11.85 (-2.07 %)    1,215,000  21,713,297  0.40% 
07/03/2023 1,215,000  12.1 (-0.82 %)    1,215,000  21,713,297  0.40% 
06/03/2023 1,215,000  12.2 (0.00 %)    1,215,000  21,713,297  0.40% 
03/03/2023 1,215,000  12.15 (-0.41 %)    1,215,000  21,713,297  0.40% 
02/03/2023 100  1,215,000  12.15 (0.41 %)    100  1,215,000  21,713,297  0.40% 
01/03/2023 20  242,000  12.1 (0.83 %)    20  242,000  21,713,397  0.40% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.