TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ADG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
04/10/2022 1,100  46,090,000  41.9 (-2.10 %)    1,100  46,090,000  3,832,401   
03/10/2022 -54,730,000  42.8 (1.66 %)    21,050,000  75,780,000  3,831,001   
30/09/2022 -1,300  -54,730,000  42.1 (0.96 %)    500  21,050,000  1,800  75,780,000  3,829,101   
29/09/2022 -2,400  -100,080,000  41.7 (0.24 %)    100  4,170,000  2,500  104,250,000  3,829,601   
28/09/2022 -1,900  -79,040,000  41.6 (-2.80 %)    1,900  79,040,000  3,825,501   
27/09/2022 1,500  64,200,000  42.8 (1.66 %)    1,500  64,200,000  3,819,601   
26/09/2022 -4,200  -176,820,000  42.1 (-0.94 %)    4,200  176,820,000  3,809,001   
23/09/2022 -5,900  -250,750,000  42.5 (-4.28 %)    5,900  250,750,000  3,800,801   
22/09/2022 -12,100  -537,240,000  44.4 (-2.20 %)    12,100  537,240,000  3,800,801   
21/09/2022 -7,900  -358,660,000  45.4 (-4.42 %)    300  13,620,000  8,200  372,280,000  3,800,779   
20/09/2022 12,100  574,750,000  47.5 (6.98 %)    12,100  574,750,000  3,795,779   
19/09/2022 -22  -976,800  44.4 (-0.22 %)    22  976,800  3,806,579   
16/09/2022 1,700  75,650,000  44.5 (-1.33 %)    7,000  311,500,000  5,300  235,850,000  3,802,179   
15/09/2022 5,800  44,700,000  45.1 (0.89 %)    7,100  241,380,000  1,300  196,680,000  3,804,779   
14/09/2022 1,000  247,500,000  44.7 (-0.22 %)    5,400  387,000,000  4,400  139,500,000  3,806,579   
13/09/2022 5,700  247,500,000  44.8 (-1.54 %)    10,100  387,000,000  4,400  139,500,000  3,810,979   
12/09/2022 35,100  1,265,010,000  45.5 (1.79 %)    40,400  1,309,710,000  5,300  44,700,000  3,821,079   
09/09/2022 28,300  1,265,010,000  44.7 (6.94 %)    29,300  1,309,710,000  1,000  44,700,000  3,853,479   
08/09/2022 -330,400,000  41.8 (1.21 %)    330,400,000  3,878,579   
07/09/2022 -8,000  -330,400,000  41.3 (-3.73 %)    8,000  330,400,000  3,877,579   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.