TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ACL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ACL Đỗ Yên Chi Em dâu  Trần Thị Vân Loan  Chủ tịch HĐQT  266,015    266,015  26/08/2022  24/09/2022    266,015  19/09/2022    0.00  
ACL Đỗ Yên Chi Em dâu  Trần Thị Vân Loan  Chủ tịch HĐQT  266,015    260,000  13/06/2022  12/07/2022      12/07/2022  266,015  0.53  
ACL Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT      104,400    100,000  02/12/2021  31/12/2021    100,000  02/12/2021  4,400  0.01  
ACL Nguyễn Thương Nhật Vi Con  Trần Thị Vân Loan  Chủ tịch HĐQT  2,889,950  100,000    02/12/2021  31/12/2021  100,000    02/12/2021  2,989,950  5.96  
ACL Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT      26,299,950  200,050    26/01/2021  24/02/2021  200,050    02/02/2021  26,500,000  52.83  
ACL Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT      664,400    560,000  18/01/2021  02/03/2021    560,000  02/02/2021  104,400  0.21  
ACL Nguyễn Thương Nhật Vi Con  Trần Thị Vân Loan  Chủ tịch HĐQT  600,000  550,000    17/04/2020  14/05/2020  550,000    14/05/2020  1,150,000  2.29  
ACL Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT      802,000    500,000  14/11/2019  10/12/2019    500,000  24/11/2019  302,000  0.60  
ACL Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT      11,454,523  500,000    14/11/2019  10/12/2019  500,000    24/11/2019  11,954,523  23.83  
ACL Nguyễn Thương Nhật Vi Con  Trần Thị Vân Loan  Chủ tịch HĐQT  600,000    30/07/2018  28/08/2018  600,000    28/08/2018  600,000  1.20  
ACL Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT      11,379,963  500,000    09/01/2017  07/02/2017  74,560    07/02/2017  11,454,523  22.84  
ACL Trần Văn Nhân Chủ tịch HĐQT      1,052,437    1,052,437  08/11/2016  07/12/2016    1,052,437  23/11/2016    0.00  
ACL Lê Thị Lệ Vợ  Trần Văn Nhân  Thành Viên HĐQT  1,052,436    1,052,436  08/11/2016  07/12/2016    1,052,437  23/11/2016    0.00  
ACL Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT      9,275,090  2,104,873    08/11/2016  07/12/2016  2,104,873    23/11/2016  11,379,963  22.69  
ACL Nguyễn Thị Ngọc Bích Vợ  Trần Minh Nhựt  Thành viên HĐQT  1,669,020            800,000  08/08/2016  869,020  1.73  
ACL Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT      7,578,439  2,000,000    04/08/2016  02/09/2016  1,696,651    02/09/2016  9,275,090  18.49  
ACL Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT      3,978,439  3,600,000    27/06/2016  26/07/2016  3,600,000    28/06/2016  7,578,439  15.11 Hoán đổi khoản nợ 
ACL Nguyễn Thị Ngọc Bích Vợ  Trần Minh Nhựt  Thành viên HĐQT  869,020          800,000    27/06/2016  1,669,020  3.33 Hoán đổi cổ phiếu 
ACL Trịnh Thị Mai Phương       1,005,067            10,050  03/12/2015  995,517  1.98  
ACL Nguyễn Tấn Tới Thành viên BKS      2,000    2,000  01/12/2015  30/12/2015    2,000  04/12/2015    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.