TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK ABB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/07/2022 10.3 (0.00 %)    842  2,864,600  3,402   657  2,041,900  3,108   822,700
04/07/2022 10.3 (0.98 %)    573  1,777,300  3,102   510  2,202,500  4,319   -425,200
01/07/2022 10.3 (-1.90 %)    1,030  2,434,000  2,363   446  1,464,800  3,284   969,200
30/06/2022 10.4 (-1.89 %)    569  1,688,800  2,968   599  2,372,400  3,961   -683,600
29/06/2022 10.7 (0.94 %)    516  3,534,400  6,850   745  2,324,100  3,120   1,210,300
28/06/2022 10.6 (2.91 %)    697  3,694,300  5,300   778  2,141,100  2,752   1,553,200
27/06/2022 10.5 (2.94 %)    530  3,374,100  6,366   582  1,717,800  2,952   1,656,300
24/06/2022 10.4 (2.97 %)    600  4,001,600  6,669   795  2,622,700  3,299   1,378,900
23/06/2022 10.1 (1.00 %)    613  1,848,100  3,015   484  1,104,400  2,282   743,700
22/06/2022 10 (2.04 %)    855  2,930,300  3,427   634  2,189,400  3,453   740,900
21/06/2022 9.8 (-2.00 %)    859  2,163,600  2,519   581  1,489,300  2,563   674,300
20/06/2022 9.8 (-2.97 %)    881  2,397,300  2,721   638  2,081,900  3,263   315,400
17/06/2022 10.1 (-3.81 %)    1,342  3,831,900  2,855   740  3,031,200  4,096   800,700
16/06/2022 10.4 (0.00 %)    779  1,513,500  1,943   589  1,433,100  2,433   80,400
15/06/2022 10.4 (-2.80 %)    1,031  2,753,400  2,671   724  2,656,900  3,670   96,500
14/06/2022 10.7 (-2.73 %)    1,432  2,626,000  1,834   581  2,518,400  4,335   107,600
13/06/2022 10.9 (-5.22 %)    1,571  3,203,000  2,039   716  2,882,500  4,026   320,500
10/06/2022 11.4 (-1.72 %)    1,101  1,800,500  1,635   742  2,086,500  2,812   -286,000
09/06/2022 11.7 (0.86 %)    670  1,229,500  1,835   776  2,082,600  2,684   -853,100
08/06/2022 11.7 (4.46 %)    920  2,595,400  2,821   1,084  2,740,700  2,528   -145,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.