TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK AAS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/06/2022 18.30  18.30  18.30  0.80 (4.57 %)    21,800  397,930,000  17.50  17.60  18.80  17.60 
27/06/2022 18.00  18.00  18.00  1.00 (5.88 %)    60,705  1,061,447,500  17.00  17.0  18.00  17.00 
24/06/2022 16.70  16.70  16.70  -0.10 (-0.60 %)    41,709  707,244,100  16.80  16.80  17.30  16.70 
23/06/2022 16.80  16.80  16.80  -0.30 (-1.75 %)    17,305  291,315,000  17.10  17.2  17.20  16.70 
22/06/2022 17.10  17.10  17.10  1.30 (8.23 %)    68,102  1,163,755,400  15.80  18.10  18.10  16.00 
21/06/2022 16.00  16.00  16.00  0.30 (1.91 %)    132,615  2,100,850,000  15.70  16.0  16.50  14.50 
20/06/2022 15.00  15.00  15.00  -2.40 (-13.79 %)    48,639  764,609,600  17.40  20.00  20.00  15.00 
17/06/2022 17.10  17.10  17.10  -3.00 (-14.93 %)    137,801  2,391,923,100  20.10  20.1  20.10  17.10 
16/06/2022 19.10  19.10  19.10  -1.20 (-5.91 %)    56,700  1,139,800,000  20.30  21.00  21.80  19.10 
15/06/2022 20.70  20.70  20.70  -1.30 (-5.91 %)    36,400  740,390,000  22.00  22.3  22.30  19.60 
14/06/2022 22.00  22.00  22.00  -0.70 (-3.08 %)    47,602  1,046,688,300  22.70  22.70  22.70  21.40 
13/06/2022 21.80  21.80  21.80  -2.50 (-10.29 %)    43,300  981,780,000  24.30  24.0  24.20  21.50 
10/06/2022 24.20  24.20  24.20  -0.50 (-2.02 %)    61,400  1,491,250,000  24.70  24.70  25.00  23.90 
09/06/2022 24.60  24.60  24.60  -0.10 (-0.40 %)    42,900  1,059,070,000  24.70  25.0  25.00  24.60 
08/06/2022 24.90  24.90  24.90  0.50 (2.05 %)    61,900  1,531,820,000  24.40  28.00  28.00  24.40 
07/06/2022 24.60  24.60  24.60  -0.60 (-2.38 %)    68,214  1,666,973,000  25.20  25.2  25.20  23.80 
06/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    62,404  1,570,287,900  25.00  25.00  25.50  25.00 
03/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.20 (0.81 %)    101,200  2,529,040,000  24.80  24.8  25.50  24.50 
02/06/2022 24.50  24.50  24.50  0.30 (1.24 %)    65,000  1,610,040,000  24.20  27.60  27.60  24.50 
01/06/2022 24.30  24.30  24.30  0.30 (1.25 %)    64,900  1,572,020,000  24.00  24.0  24.60  24.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.