TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK AAM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 -2,480,000  11.75 (-2.08 %)    2,480,000  5,927,873   
26/09/2022 -2,480,000  12 (-0.83 %)    2,480,000  5,927,873   
23/09/2022 -2,480,000  12.1 (-0.41 %)    2,480,000  5,927,873   
21/09/2022 -2,480,000  12.1 (-2.42 %)    2,480,000  5,927,673   
20/09/2022 -200  -2,480,000  12.4 (2.48 %)    200  2,480,000  5,927,673   
19/09/2022 16,250,000  12.1 (-1.63 %)    16,250,000  5,927,673   
16/09/2022 16,250,000  12.25 (1.24 %)    16,250,000  5,927,673   
15/09/2022 16,250,000  12.1 (-0.82 %)    16,250,000  5,927,673   
14/09/2022 16,250,000  12.2 (-1.61 %)    16,250,000  5,927,646   
13/09/2022 16,250,000  12.4 (1.64 %)    16,250,000  5,927,646   
12/09/2022 573  16,250,000  12.2 (0.00 %)    600  16,250,000  27  5,927,646   
09/09/2022 16,250,000  12.2 (0.00 %)    16,250,000  5,928,246   
08/09/2022 16,250,000  12.2 (-0.81 %)    16,250,000  5,928,246   
07/09/2022 16,250,000  12.3 (-1.60 %)    16,250,000  5,928,246   
06/09/2022 1,300  16,250,000  12.5 (0.00 %)    1,300  16,250,000  5,928,246   
05/09/2022 -2,440,000  12.45 (2.89 %)    2,440,000  5,929,546   
31/08/2022 -2,440,000  12.1 (-0.82 %)    2,440,000  5,929,546   
30/08/2022 -2,440,000  12.15 (0.41 %)    2,440,000  5,929,346   
29/08/2022 -2,440,000  12.1 (-0.82 %)    2,440,000  5,929,346  0.98% 
26/08/2022 -200  -2,440,000  0 (0.00 %)    200  2,440,000  5,929,346  0.98% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.