MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK AAA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
08/12/2022 7.36 (2.08 %)    1,717  5,290,100  3,081   1,230  4,767,100  3,876   523,000
07/12/2022 7.21 (-5.13 %)    1,840  4,277,200  2,325   1,155  7,216,200  6,248   -2,939,000
06/12/2022 7.6 (-4.88 %)    2,301  6,431,000  2,795   2,055  9,018,300  4,388   -2,587,300
05/12/2022 7.99 (1.40 %)    1,921  8,482,200  4,416   2,434  9,733,700  3,999   -1,251,500
02/12/2022 7.88 (3.68 %)    2,175  7,283,800  3,349   1,785  7,300,100  4,090   -16,300
01/12/2022 7.6 (0.66 %)    2,603  9,639,200  3,703   2,804  9,830,900  3,506   -191,700
30/11/2022 7.55 (2.03 %)    2,129  8,697,400  4,085   2,016  7,078,400  3,511   1,619,000
29/11/2022 7.4 (0.00 %)    2,803  8,979,900  3,204   2,087  9,537,800  4,570   -557,900
28/11/2022 7.4 (5.71 %)    2,339  8,781,600  3,754   1,848  6,760,200  3,658   2,021,400
25/11/2022 7 (4.79 %)    1,008  4,018,700  3,987   1,162  3,592,700  3,092   426,000
24/11/2022 6.68 (0.45 %)    1,545  5,556,000  3,596   864  3,923,400  4,541   1,632,600
23/11/2022 6.65 (-4.45 %)    1,337  5,138,200  3,843   1,230  5,523,500  4,491   -385,300
22/11/2022 6.96 (-0.57 %)    2,352  8,891,500  3,780   2,146  8,706,300  4,057   185,200
21/11/2022 7 (6.06 %)    1,894  9,357,900  4,941   1,820  6,857,100  3,768   2,500,800
18/11/2022 6.6 (3.12 %)    2,280  9,810,300  4,303   1,990  8,425,900  4,234   1,384,400
17/11/2022 6.4 (5.26 %)    1,639  6,288,800  3,837   1,442  5,285,200  3,665   1,003,600
16/11/2022 6.08 (6.85 %)    2,329  9,312,100  3,998   1,613  8,559,900  5,307   752,200
15/11/2022 5.69 (-6.72 %)    1,097  3,676,700  3,352   1,131  6,576,600  5,815   -2,899,900
14/11/2022 6.11 (-6.00 %)    1,603  5,902,600  3,682   1,242  6,741,600  5,428   -839,000
11/11/2022 6.5 (-1.52 %)    1,278  5,479,900  4,288   1,324  5,900,800  4,457   -420,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.