MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK XMC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
XMC Công ty TNHH Khải Hưng       13,478,174    13,478,174  28/12/2022  12/01/2023    13,478,174  04/01/2023    0.00  
XMC Nguyễn Minh Trang   Nguyễn Đức Cử    3,300,936  13,478,174    28/12/2022  12/01/2023  13,478,174    04/01/2023  16,779,110  29.06  
XMC Công ty TNHH Khải Hưng       23,478,174    10,000,000  14/11/2022  29/11/2022    10,000,000  17/11/2022  13,478,174  23.34  
XMC Bùi Khắc Sơn Chủ tịch HĐQT      3,468,750  10,000,000    14/11/2022  29/11/2022  10,000,000    17/11/2022  13,468,750  23.33  
XMC Đinh Viết Long Phó Tổng GĐ      81,000    30,000  23/11/2021  22/12/2021    1,000  22/12/2021  80,000  0.14  
XMC Lê Thị Ngọc Diệp Vợ  Hoàng Văn Phong  Phó Tổng GĐ  26,950    26,950  21/11/2021  16/12/2021    2,000  16/12/2021  24,950  0.04  
XMC Bùi Khắc Sơn Chủ tịch HĐQT      3,368,750  100,000    04/11/2021  11/11/2021  100,000    08/11/2021  3,468,750  6.01  
XMC Kim Mạnh Hà Thành viên HĐQT      200,000    100,000  04/11/2021  11/11/2021    100,000  08/11/2021  100,000  0.17  
XMC Công ty TNHH Khải Hưng       23,130,974  347,200    18/05/2021  16/06/2021  347,200    19/05/2021  23,748,174  41.13  
XMC Đinh Viết Long Phó Tổng GĐ      101,929    14,890  08/06/2020  29/06/2020    14,890  09/06/2020  87,039  0.15  
XMC Công ty TNHH Khải Hưng       19,808,015  50,000    05/11/2019  28/11/2019  18,535    17/11/2019  19,826,550  34.34  
XMC Công ty TNHH Khải Hưng       19,721,390  86,625    29/07/2019  29/07/2019  86,625    29/07/2019  19,808,015  34.30  
XMC Công ty TNHH Khải Hưng       19,721,390  86,625    28/07/2019  19/08/2019          0.00  
XMC Nguyễn Bảo Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT      86,625    86,625  23/07/2019  19/08/2019    86,625  29/07/2019    0.00  
XMC Công ty TNHH Khải Hưng       17,096,390          2,625,000    22/07/2019  19,721,390  34.15  
XMC Nguyễn Đức Ứng Anh ruột  Nguyễn Đức Cử    2,743,125            2,625,000  22/07/2019  118,125  0.20  
XMC Nguyễn Bảo Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT      2,937,779    2,851,154  14/07/2019  17/07/2019    2,851,154  17/07/2019  86,625  0.15  
XMC Công ty TNHH Khải Hưng       14,245,236  5,476,154    10/07/2019  30/07/2019  2,851,154    17/07/2019  17,096,390  29.61  
XMC Nguyễn Thị Thu Huyền               1,934,000    05/09/2013  1,934,000  3.35  
XMC Công ty TNHH Khải Hưng               10,200,000    04/09/2013  10,200,000  17.67  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.