MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK XMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
07/06/2023 8 (5.26 %)    118  123,200  1,044   57  107,800  1,891   15,400
06/06/2023 7.7 (-1.28 %)    82  130,100  1,587   40  79,900  1,998   50,200
05/06/2023 7.7 (-3.75 %)    85  99,600  1,172   71  114,400  1,611   -14,800
02/06/2023 7.8 (1.30 %)    91  97,500  1,071   77  162,600  2,112   -65,100
01/06/2023 8.1 (14.08 %)    131  259,100  1,978   79  111,500  1,411   147,600
31/05/2023 7.3 (4.29 %)    110  234,000  2,127   83  170,000  2,048   64,000
30/05/2023 7.1 (1.43 %)    36  40,300  1,119   35  45,000  1,286   -4,700
29/05/2023 7 (1.45 %)    43  74,000  1,721   37  121,400  3,281   -47,400
26/05/2023 6.9 (-2.82 %)    64  127,700  1,995   33  98,900  2,997   28,800
25/05/2023 7 (-2.78 %)    27  76,800  2,844   38  67,000  1,763   9,800
24/05/2023 7.2 (2.86 %)    18  16,900  939   40  72,800  1,820   -55,900
23/05/2023 7 (0.00 %)    41  35,900  876   27  54,100  2,004   -18,200
22/05/2023 7 (0.00 %)    23  21,100  917   25  45,300  1,812   -24,200
19/05/2023 7 (-1.41 %)    30  27,700  923   28  47,100  1,682   -19,400
18/05/2023 7.1 (0.00 %)    30  22,300  743   25  35,500  1,420   -13,200
17/05/2023 7.1 (-2.74 %)    37  57,300  1,549   37  74,400  2,011   -17,100
16/05/2023 7.5 (5.63 %)    40  43,400  1,085   29  41,000  1,414   2,400
15/05/2023 7.3 (4.29 %)    73  99,800  1,367   27  72,400  2,681   27,400
12/05/2023 7 (-6.67 %)    60  118,300  1,972   22  112,600  5,118   5,700
11/05/2023 7.3 (-3.95 %)    21  14,200  676   22  24,900  1,132   -10,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.