MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK XDH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/06/2023 15.2 (2.70 %)    12,039,296   
05/06/2023 15.2 (-8.43 %)    12,039,296   
02/06/2023 16.6 (0.00 %)    12,039,296   
01/06/2023 16.6 (0.00 %)    12,039,296   
31/05/2023 16.6 (0.00 %)    12,039,296   
30/05/2023 16.6 (0.00 %)    12,039,296   
29/05/2023 16.6 (0.00 %)    12,039,296   
26/05/2023 16.6 (0.00 %)    12,039,296   
25/05/2023 16.6 (0.00 %)    12,039,296   
24/05/2023 16.6 (0.00 %)    12,039,296   
23/05/2023 16.6 (-7.78 %)    12,039,296   
22/05/2023 18 (0.00 %)    12,039,296   
19/05/2023 18 (0.00 %)    12,039,296   
18/05/2023 18 (0.56 %)    12,039,296   
17/05/2023 17.9 (10.49 %)    12,039,296   
16/05/2023 16.2 (0.00 %)    12,039,296   
15/05/2023 16.2 (0.00 %)    12,039,296   
12/05/2023 16.2 (-8.47 %)    12,039,296   
11/05/2023 17.7 (0.00 %)    12,039,296   
10/05/2023 17.8 (0.00 %)    12,039,296   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.