MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VRG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VRG CTCP Đầu tư và Phát triển Đô Thị An Lộc       3,330,600            1,200,000  10/04/2023  2,130,600  8.23  
VRG CTCP Đầu tư và Phát triển Đô Thị An Lộc       2,663,800          666,800    16/05/2022  3,330,600  12.86  
VRG CTCP Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới       1,747,000            1,397,000  10/05/2022  350,000  1.35  
VRG CTCP Đầu tư và Phát triển Đô Thị An Lộc       1,266,800          1,397,000    10/05/2022  2,663,800  10.29  
VRG CTCP Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới       3,013,800            1,266,800  06/05/2022  1,747,000  6.75  
VRG Công ty cổ phần Xây dựng Incontec       4,768,300          1,270,000    21/04/2022  6,038,300  23.32  
VRG Công ty cổ phần Xây dựng Incontec       4,534,900          233,400    18/04/2022  4,768,300  18.41  
VRG CTCP Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới       1,118,200          1,895,600    13/01/2022  3,013,800  11.64  
VRG Công ty cổ phần Xây dựng Incontec       1,262,400          3,147,500    12/01/2022  4,409,900  17.03  
VRG CTCP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành       1,263,700          35,000    07/10/2021  1,298,700  5.02  
VRG CTCP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành       1,336,900            70,000  03/08/2021  1,266,900  4.89  
VRG Công ty TNHH TB.Group Việt Nam       1,734,900  1,500,000    24/06/2021  23/07/2021  217,300    23/07/2021  1,952,200  7.54  
VRG Công ty TNHH TB.Group Việt Nam       1,537,200  1,500,000    20/05/2021  18/06/2021  197,700    18/06/2021  1,734,900  6.70  
VRG America LLC       1,316,400            23,700  28/04/2021  1,292,700  4.99  
VRG Công ty TNHH TB.Group Việt Nam       1,385,400          138,800    26/04/2021  1,537,200  5.94  
VRG Công ty TNHH TB.Group Việt Nam               1,398,400    19/04/2021  1,398,400  5.40  
VRG America LLC       1,584,000            123,400  16/04/2021  1,460,600  5.64  
VRG America LLC       1,868,300            60,000  09/03/2021  1,808,300  6.98  
VRG America LLC       1,091,000          744,400    22/12/2020  1,835,400  7.09  
VRG Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh       2,000,000    2,000,000  09/12/2020  07/01/2021    1,555,700  07/01/2021  444,300  1.72  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.