MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
09/06/2023 10.60  10.60  -0.10 (-0.93 %)    46,300  490,000,000  10.70  10.75  10.40 
08/06/2023 10.70  10.70  0.00 (0.00 %)    129,800  1,389,000,000  10.40  11.00  10.35 
07/06/2023 10.70  10.70  0.00 (0.00 %)    277,300  2,887,000,000  10.80  10.80  10.25 
06/06/2023 10.70  10.70  0.30 (2.88 %)    68,100  705,000,000  10.30  10.80  10.20 
05/06/2023 10.40  10.40  -0.40 (-3.70 %)    107,900  1,143,000,000  305,000  3,065,250,000  10.50  11.35  10.30 
02/06/2023 10.80  10.80  0.60 (5.88 %)    112,500  1,203,000,000  10.40  10.90  10.35 
01/06/2023 10.20  10.20  -0.30 (-2.86 %)    366,000  3,971,000,000  10.85  11.15  10.10 
31/05/2023 10.45  10.45  0.65 (6.63 %)    141,400  1,475,000,000  10.40  10.45  10.35 
30/05/2023 9.80  9.80  0.60 (6.52 %)    340,000  3,331,000,000  9.80  9.80  9.70 
29/05/2023 9.16  9.16  0.56 (6.51 %)    135,400  1,227,000,000  8.60  9.16  8.60 
26/05/2023 8.57  8.57  -0.13 (-1.49 %)    11,100  95,000,000  8.46  8.73  8.46 
25/05/2023 8.74  8.74  0.04 (0.46 %)    9,800  84,000,000  8.97  8.97  8.40 
24/05/2023 8.71  8.71  0.11 (1.28 %)    26,900  233,000,000  8.63  8.74  8.63 
23/05/2023 8.60  8.60  0.00 (0.00 %)    43,100  369,000,000  8.46  8.78  8.46 
22/05/2023 8.58  8.58  0.08 (0.94 %)    15,300  130,000,000  8.47  8.59  8.47 
19/05/2023 8.51  8.51  0.01 (0.12 %)    23,800  201,000,000  8.48  8.52  8.38 
18/05/2023 8.51  8.51  0.01 (0.12 %)    39,100  333,000,000  8.51  8.70  8.50 
17/05/2023 8.50  8.50  -0.20 (-2.30 %)    35,900  311,000,000  8.70  8.73  8.50 
16/05/2023 8.73  8.73  -0.27 (-3.00 %)    15,600  137,000,000  9.00  9.00  8.73 
15/05/2023 9.00  9.00  0.10 (1.12 %)    92,300  811,000,000  8.93  9.00  8.42 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.