MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VPG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VPG Nguyễn Văn Bình Chủ tịch HĐQT      19,681,073  1,000,000    24/06/2022  23/07/2022  1,000,000    12/07/2022  20,681,073  25.79  
VPG Nguyễn Văn Đức Phó Tổng GĐ      1,636,588  818,294    10/01/2022  17/01/2022  818,294    12/01/2022  2,454,882  3.06  
VPG Nguyễn Văn Bình Chủ tịch HĐQT      11,927,924  5,963,962    10/01/2022  17/01/2022  5,963,961    11/01/2022  17,891,885  22.31  
VPG Lê Thị Thanh Lệ Công bố thông tin      2,200,000  1,100,000    10/01/2022  17/01/2022  1,100,000    11/01/2022  3,300,000  4.11  
VPG Nguyễn Thị Mai Hoa Kế toán trưởng      1,628  814    10/01/2022  17/01/2022  814    14/01/2022  2,442  0.00  
VPG Lê Thị Thanh Lệ Công bố thông tin      2,962,400    962,400  03/03/2021  31/03/2021    962,400  10/03/2021  2,000,000  2.49  
VPG Nguyễn Xuân Trường Thành viên HĐQT      1,481,177    1,481,170  17/12/2020  15/01/2021    1,484,160  12/01/2021  17  0.00  
VPG Trần Như Khoa Chồng  Trần Thị Vân  Thành viên Ban kiểm toán nội bộ  2,730    2,730  30/10/2020  28/11/2020    2,730  06/11/2020    0.00  
VPG Trần Thị Vân Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      300    300  30/10/2020  28/11/2020    300  30/10/2020    0.00  
VPG Trần Như Khoa Chồng  Trần Thị Vân  Thành viên Ban kiểm toán nội bộ          8,140  5,410  21/10/2020  2,730  0.00  
VPG Trần Thị Vân Thành viên Ban kiểm toán nội bộ              2,590  2,290  12/10/2020  300  0.00  
VPG Nguyễn Văn Đức Phó Tổng GĐ      1,320,640          10,000    20/09/2019  1,330,640  1.66  
VPG Nguyễn Văn Đức Phó Tổng GĐ      1,322,500            1,860  06/08/2019  1,320,640  1.65  
VPG Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT      1,322,500            72,500  19/07/2019  1,250,000  1.56  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.