MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VPG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/11/2022 14.75 (4.24 %)    1,306  5,039,100  3,858   1,084  3,958,400  3,652   1,080,700
29/11/2022 14.15 (6.79 %)    2,671  13,364,400  5,004   1,534  7,651,300  4,988   5,713,100
28/11/2022 13.25 (6.85 %)    768  4,118,400  5,363   427  1,675,300  3,923   2,443,100
25/11/2022 12.4 (6.90 %)    1,619  13,304,900  8,218   754  8,017,000  10,633   5,287,900
24/11/2022 11.6 (-6.83 %)    59  39,900  676   340  4,227,300  12,433   -4,187,400
23/11/2022 12.45 (-6.74 %)    130  78,200  602   307  3,758,200  12,242   -3,680,000
22/11/2022 13.35 (-6.97 %)    797  1,377,600  1,728   586  2,935,700  5,010   -1,558,100
21/11/2022 14.35 (-6.82 %)    677  1,381,100  2,040   694  2,279,400  3,284   -898,300
18/11/2022 15.4 (1.99 %)    821  3,232,300  3,937   845  2,258,200  2,672   974,100
17/11/2022 15.1 (5.23 %)    1,400  5,862,500  4,188   767  4,879,200  6,361   983,300
16/11/2022 14.35 (-6.51 %)    585  1,860,400  3,180   517  3,800,900  7,352   -1,940,500
15/11/2022 15.35 (-6.97 %)    15  12,100  807   219  1,953,900  8,922   -1,941,800
14/11/2022 16.5 (-6.78 %)    50  65,600  1,312   227  2,261,000  9,960   -2,195,400
11/11/2022 17.7 (-6.84 %)    341  1,436,500  4,213   528  2,083,900  3,947   -647,400
10/11/2022 19 (-6.86 %)    326  1,346,600  4,131   571  2,174,700  3,809   -828,100
09/11/2022 20.4 (-2.86 %)    463  1,263,300  2,729   537  1,716,900  3,197   -453,600
08/11/2022 21 (6.60 %)    330  1,269,800  3,848   435  1,448,500  3,330   -178,700
07/11/2022 19.65 (-6.43 %)    270  923,400  3,420   473  1,546,200  3,269   -622,800
04/11/2022 21 (-1.87 %)    321  1,008,600  3,142   439  1,253,300  2,855   -244,700
03/11/2022 21.4 (-1.38 %)    481  1,917,400  3,986   451  1,647,800  3,654   269,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.