MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VPG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
08/12/2022 14.75  14.75  0.05 (0.34 %)    6,965,800  99,454,000,000  13.75  15.20  13.75 
07/12/2022 14.70  14.70  -1.10 (-6.96 %)    2,504,000  37,803,000,000  15.75  15.85  14.70 
06/12/2022 15.80  15.80  -0.05 (-0.32 %)    5,061,200  81,194,000,000  16.15  16.60  15.35 
05/12/2022 15.85  15.85  1.00 (6.73 %)    5,072,300  76,575,000,000  15.10  15.85  14.50 
02/12/2022 14.85  14.85  0.20 (1.37 %)    4,716,500  67,345,000,000  100,000  1,365,000,000  14.75  15.30  13.85 
01/12/2022 14.65  14.65  -0.10 (-0.68 %)    4,463,000  65,798,000,000  15.20  15.35  14.05 
30/11/2022 14.75  14.75  0.60 (4.24 %)    2,375,800  34,557,000,000  15.00  15.05  14.15 
29/11/2022 14.15  14.15  0.90 (6.79 %)    6,034,100  79,104,000,000  220,000  2,915,000,000  13.45  14.15  12.65 
28/11/2022 13.25  13.25  0.85 (6.85 %)    1,557,700  20,579,000,000  200,000  2,650,000,000  13.10  13.25  13.00 
25/11/2022 12.40  12.40  0.80 (6.90 %)    5,791,700  63,598,000,000  10.80  12.40  10.80 
24/11/2022 11.60  11.60  -0.85 (-6.83 %)    39,900  462,000,000  11.60  11.60  11.60 
23/11/2022 12.45  12.45  -0.90 (-6.74 %)    78,200  973,000,000  20,000  267,000,000  12.45  12.45  12.45 
22/11/2022 13.35  13.35  -1.00 (-6.97 %)    1,138,400  15,267,000,000  30,000  460,500,000  13.35  13.95  13.35 
21/11/2022 14.35  14.35  -1.05 (-6.82 %)    909,800  13,362,000,000  15.20  15.35  14.35 
18/11/2022 15.40  15.40  0.30 (1.99 %)    1,496,600  22,011,000,000  15.05  15.45  14.20 
17/11/2022 15.10  15.10  0.75 (5.23 %)    3,919,100  54,631,000,000  13.40  15.10  13.40 
16/11/2022 14.35  14.35  -1.00 (-6.51 %)    1,266,800  18,259,000,000  14.30  15.80  14.30 
15/11/2022 15.35  15.35  -1.15 (-6.97 %)    12,100  185,000,000  30,000  499,500,000  15.35  15.35  15.35 
14/11/2022 16.50  16.50  -1.20 (-6.78 %)    62,900  1,043,000,000  16.80  16.80  16.50 
11/11/2022 17.70  17.70  -1.30 (-6.84 %)    971,700  17,945,000,000  19.55  19.55  17.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.