MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VNI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       19,945    19,945  25/05/2022  19/06/2022    19,900  26/05/2022  45  0.00  
VNI Đinh Thị Kim Huế               700,000    05/05/2022  700,000  6.76  
VNI Vũ Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT      124,000  10,000    05/05/2022  02/06/2022  2,700    02/06/2022  126,700  1.22  
VNI Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT      1,949,515    700,000  21/04/2022  19/05/2022    700,000  05/05/2022  1,249,515  12.06  
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       69,945    69,945  17/04/2022  12/05/2022    50,000  05/05/2022  19,945  0.19  
VNI Nguyễn Thị Thu Hà Vợ  Trần Bình Long  Chủ tịch HĐQT  118,550    118,550  24/02/2019  19/03/2019    118,550  25/02/2019    0.00  
VNI Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT      1,742,765  300,000    27/01/2019  25/02/2019  206,750    25/02/2019  1,949,515  18.82  
VNI Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT      1,004,730  1,000,000    19/12/2018  17/01/2019  738,035    17/01/2019  1,742,765  16.83  
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       69,945    69,945  15/01/2018  13/02/2018      13/02/2018  69,945  0.68  
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       69,945    69,945  17/10/2017  15/11/2017      16/11/2017  69,945  0.68  
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       69,945    40,000  07/09/2017  05/10/2017      05/10/2017  69,945  0.68  
VNI Nguyễn Thị Như Mai       490,000          250,000    28/07/2016  740,000  7.14  
VNI Hồ Đắc Hưng Phó Chủ tịch HĐQT      1,793,635    700,000  21/07/2016  18/08/2016    34,700  21/08/2016  1,758,935  16.98  
VNI Phạm Kim Long Thành viên HĐQT      639,694    639,694  30/05/2016  28/06/2016    639,694  08/06/2016    0.00  
VNI Nguyễn Thị Kim Chiểu vợ  Phạm Kim Long  Thành viên HĐQT  376,442    376,442  30/05/2016  28/06/2016    376,442  08/06/2016    0.00  
VNI Lê Thị Hoa mẹ  Trần Bình Long  Giám đốc Kinh doanh  165,793    165,793  19/06/2014  18/07/2014      30/06/2014  165,793  1.60  
VNI Hồ Đắc Hưng Phó Chủ tịch HĐQT      2,283,635    490,000  11/06/2014  10/07/2014    490,000  06/07/2014  1,793,635  17.32  
VNI Lương Bá Đàng Giám đốc Dự án      34,256    34,256  08/01/2014  06/03/2014    34,256  12/01/2014    0.00  
VNI Lương Bá Đàng Giám đốc Dự án      134,256    100,000  12/11/2013  11/12/2013    100,000  20/11/2013  34,256  0.33  
VNI Lương Bá Đàng Giám đốc Dự án      234,256    100,000  14/07/2013  12/08/2013    100,000  07/08/2013  134,256  1.30  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.