TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VJC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 -72,500  -8,946,500,000  123.4 (-0.80 %)    31,900  3,936,460,000  104,400  12,882,960,000  71,866,056   
15/08/2022 -200,200  -24,904,880,000  124.4 (0.08 %)    18,200  2,264,080,000  218,400  27,168,960,000  71,793,556  16.74% 
12/08/2022 -81,400  -10,118,020,000  124.3 (-0.72 %)    26,500  3,293,950,000  107,900  13,411,970,000  71,636,116  16.77% 
11/08/2022 -130,840  -16,381,168,000  125.2 (-0.16 %)    44,800  5,608,960,000  175,640  21,990,128,000  71,624,716  16.78% 
10/08/2022 -26,600  -3,335,640,000  125.4 (-0.79 %)    11,300  1,417,020,000  37,900  4,752,660,000  71,578,716  16.78% 
09/08/2022 -88,100  -11,135,840,000  126.4 (0.96 %)    2,700  341,280,000  90,800  11,477,120,000  71,464,816  16.81% 
08/08/2022 -111,600  -13,972,320,000  125.2 (-1.03 %)    12,600  1,577,520,000  124,200  15,549,840,000  71,216,116  16.85% 
05/08/2022 -235,400  -29,778,100,000  126.5 (-2.09 %)    13,500  1,707,750,000  248,900  31,485,850,000  71,223,116  16.85% 
04/08/2022 76,700  9,909,640,000  129.2 (1.73 %)    94,800  12,248,160,000  18,100  2,338,520,000  71,236,416  16.85% 
03/08/2022 35,200  4,470,400,000  127 (-0.39 %)    35,400  4,495,800,000  200  25,400,000  71,329,616  16.83% 
02/08/2022 47,800  6,094,500,000  127.5 (0.31 %)    49,400  6,298,500,000  1,600  204,000,000  71,350,816  16.83% 
01/08/2022 9,900  1,258,290,000  127.1 (1.11 %)    24,100  3,063,110,000  14,200  1,804,820,000  71,371,216  16.82% 
29/07/2022 -22,400  -2,815,680,000  125.7 (-1.33 %)    6,600  829,620,000  29,000  3,645,300,000  71,386,716  16.82% 
28/07/2022 33,300  4,242,420,000  127.4 (1.68 %)    41,900  5,338,060,000  8,600  1,095,640,000  71,387,516  16.82% 
27/07/2022 2,500  313,250,000  125.3 (0.16 %)    8,300  1,039,990,000  5,800  726,740,000  71,426,116  16.81% 
26/07/2022 1,700  212,670,000  125.1 (-0.56 %)    5,000  625,500,000  3,300  412,830,000  71,411,416  16.82% 
25/07/2022 8,800  1,107,040,000  125.8 (0.16 %)    34,300  4,314,940,000  25,500  3,207,900,000  71,405,216  16.82% 
22/07/2022 -23,200  -12,560,000  125.6 (-0.32 %)    1,700  891,760,000  24,900  904,320,000  71,415,136  16.81% 
21/07/2022 -6,800  -856,800,000  126 (0.40 %)    16,000  2,016,000,000  22,800  2,872,800,000  71,414,236  16.81% 
20/07/2022 7,200  903,600,000  125.5 (0.80 %)    15,200  1,907,600,000  8,000  1,004,000,000  71,367,036  16.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.